Home

Meetkundige term

Puzzelwoordenboek kruiswoordpuzzels voor MEETKUNDIGE TERM. Het puzzelwoordenboek is er om u te helpen bij het oplossen van allerlei kruiswoordpuzzels 8 puzzelwoorden gevonden voor `Meetkundige term` met 5 letters. 5 letters. BASIS. BEWIJS. GRAAD. KEGEL. KUBUS. RIBBE. SINUS. STOMP; Paarsgekleurde woorden zijn afkomstig uit het Dr. Verschuyl Puzzelwoordenboek. Puzzelhulp Staat je antwoord er niet bij of heb je een vraag waarbij het puzzelwoordenboek geen hulp kan bieden De meetkunde of geometrie, het meten van de aarde, is het onderdeel van de wiskunde, dat zich bezighoudt met het bepalen van afmetingen, vormen, de relatieve positie van figuren en de eigenschappen van de ruimte. De specifiek Nederlandse term meetkunde werd rond 1600 door de Vlaamse wiskundige Simon Stevin geïntroduceerd. Een wiskundige die op het gebied van de meetkunde werkt, wordt een meetkundige genoemd. De meetkunde is een van de oudste wetenschappen. Aanvankelijk begonnen als een gehee Meetkundige grootheid; Kunstrichting die zich van meetkundige figuren bedient en met visuele effecten van bewegende objecten werkt; Lijn waarvan de punten in elkaars verlengde liggen, meetkundige term; Meetkundige figuren op mijn netvlies; Afvallende meetkundige begrippen; Meetkundige figuur waarvan minstens twee tegenoverliggende zijden evenwijdig zij

Eén puzzelwoord gevonden voor `Meetkundig term` 11 letters. ZWAARTEPUNT; Puzzelhulp Staat je antwoord er niet bij of heb je een vraag waarbij het puzzelwoordenboek geen hulp kan bieden? Vraag het dan op `Puzzelhulp` CrosswordClues Voor wie ook wel eens in het Engels puzzelt is er nu Crossword Clues We hebben 14 resultaten gevonden voor Meetkundige term met 7 letters in het puzzelwoordenboek meetkundige term - Nederlands Woordenboek - Print version. meetkundige term. Syn: 2 letters, pi, 3 letters, bol, lijn, pijl, som, 4 letters, been, boog, hoek, punt, ruit, term, 5 letters, basis, bewijs, graad, kegel, kubus, ribbe, sinus, stomp, 6 letters, axioma, bolide, cirkel, convex, ellips, klasse, koorde, lengte, minuut, omtrek, prisma,. Een meetkundige reeks in de wiskunde is een reeks waarbij elke term gevonden kan worden door de vorige te vermenigvuldigen met factor r. Deze termen vormen dus een meetkundige rij . De algemene vorm van de n {\displaystyle n} -de partieelsom, de som van de eerste n termen van de reeks, is

MEETKUNDIGE TERM - 2 - 17 letters - Puzzelwoor

Meetkundige rij Wanneer ieder getal in een rij steeds met dezelfde factor wordt vermenigvuldigd, dan spreken we van een meetkundige rij. De formules voor meetkundige rij met factor r en beginterm u 0 zijn als volgt:. Directe formule: u n = u 0 · r n Recursieve formule: u n = r · un-1 met beginterm u 0 Som van meetkundige rij: som = eerste term · (1 - factor aantal termen) ÷ 1 - facto Hoe wordt de expressie meetkundige term gebruikt? Het woord meetkundige term wordt meestal in het midden van een zin gebruikt en wordt uitgesproken zoals het klinkt. Het kan ook in meer formele contexten worden gebruikt. Meetkundige term Voorkomen in kruiswoordraadsel

Puzzelwoordenboek meetkundige term

 1. Een meetkundige rij is in de wiskunde een rij getallen waarvan het quotiënt van twee opeenvolgende termen een constante is, de reden genaamd. Elk volgend element ontstaat door zijn voorganger met de reden te vermenigvuldigen. Als a het eerste element is van de rij en r de reden, ligt de gehele rij vast. Het begin van de rij is dan: a, a r, a r 2, a r 3, {\displaystyle a,ar,ar^{2},ar^{3},\ldots
 2. ologie. De term 'reeks' in de bovengenoemde betekenis is specifiek voor de analyse en toepassingen daarvan. In het dagelijkse spraakgebruik en in andere disciplines is 'reeks' synoniem met 'rij', evenals in oudere wiskundeliteratuur. Definitie. Voor iedere rij = ∞ in een verzameling waarin een optelling is gedefinieerd, is de daarmee geassocieerde reeks gedefinieerd als de formele so
 3. g 5) Beweegreden 6) Bewoording 7) Deel van een evenredigheid 8) Deel van een reeks 9) Deel van een schip 10) Elk van de getallen van een reeks 11) Formule 12) Geijkte uitdrukking 13) Meetkundige term 14) Naam 15) Onderdeel van een reeks 16) Onversaag
 4. Meetkundige reeksen. Een meetkundige reeks is een reeks, waarvan ieder volgende term uit de voorafgaande wordt afgeleid, door deze te vermenigvuldigen met een bepaald getal. Het bepaalde getal heet de reden van de reeks en wordt voorge-steld door r. Voorbeelden.
 5. Een meetkundige rij wordt volledig bepaald met de eerste term u 1, alsmede het quotiënt q en het aantal termen k. Zo is de rij bestaande uit 5 termen, met eerste term u 1 = 2 en het quotiënt q = 2, de rij uit ons voorbeeld, namelijk (2, 4, 8, 16, 32)
 6. Bereken deze sommen mbv de gepaste formule (a) (b) de som van de eerste 20 termen van de rij 3, 9, 15, 21, (c) de som van de eerste 10 termen van de rij 5, 25, 125, (d) (e) (f) (g) (h) Rekenkundige en meetkundige rijen 13. 14 Alle termen in de som Het sommatieteken S = zijn van dezelfde vorm (dwz hebben dezelfde structuur ), namelijk 110 k.
 7. Een meetkundige rij is een rij getallen waarvan elke term (verschillend van de eerste) gelijk is aan de vorige, vermenigvuldigd met eenzelfde getal. De reden van een meetkundige rij is het getal waarmee we een term vermenigvuldigen om de volgende term te krijgen. u n+1 = u n.
Gr9 Wiskunde

Meetkunde - Wikipedi

Kenmerk van meetkundige rijen: iedere volgende term onstaat uit de voorafgaande door met een vast getal te vermenigvuldigen. In formule: u n =u n-1 *a. Dit vaste getal wordt de reden genoemd. Hoe bereken je de som van de eerste n termen van een Meetkundige Rij? De makkelijkste manier is deze Bepaal de meetkundige plaats van P zodat deze drie loodlijnen concurrent zijn. 6. Gegeven zijn twee rechten en y, met y. Bepaal de meetkundige plaats van het middelpunt van de cirkels die van een lijnstuk van lengte a en van y een lijnstuk van lengte b afsnijden. Oefeningencursus analytische meetkunde 5 Sven Mettepenningen. 6 7 Een rekenkundige rij is in de wiskunde een rij waarin het verschil tussen twee opeenvolgende termen constant is. Elke volgende term ontstaat door bij zijn voorganger een constante, verschil genaamd, op te tellen. Zijn de eerste term en het verschil bekend, dan ligt de gehele rij vast, immers de tweede term is = +, de derde = + = +, enz. Zo wordt de -de term gegeven door

Meetkundige Term - Antwoorden - Kruiswoordpuzzel Boe

Somformule meetkundige rij - De eindwaarde van een rente berekenen we met de formule En = a x (rn - 1)/(r-1) waarbij a = eerste term van de meetkundige rij, r = de rede..

Video: Puzzelwoordenboek meetkundig term

Apothema - Wikipedia

Meetkundige term met 7 letters - in het Puzzelwoordenboek

De specifiek Nederlandse term meetkunde werd rond 1600 door de Vlaamse wiskundige Simon Stevin geïntroduceerd. Een wiskundige die op het gebied van de meetkunde werkt, wordt een meetkundige genoemd. of geometrie Geometrie is de ligging van punten en objecten en hun onderlinge relaties Rijen » Meetkundige rij. Bij een meetkundige rij (afkorting mr) is de factor tussen twee opeenvolgende termen steeds hetzelfde. Voor een meetkundige rij met factor r en beginterm t 0 is:. De directe formule: t n = t 0 · r n. De recursieve formule: t n = r · t n - 1 met beginterm t 0. De som van een meetkundige rij kan als volgt berekend worden meetkundige term 7 letters. meetkundige rij : basisDefinitie :een meetkundige rij van getallen is een rij waarbij het volgende getal ontstaat door het vorige getal met een constant getal q te vermenigvuldigen Numeriese en meetkundige patrone. Ongelukkig is die taakkaarte in Engels en sal 'n mens maar moet knip, spoeg en plak om jou eie werkvel. Een meetkundige rij is een rij waarvan de directe formule een exponentiële functie is. Dit betekent dat elke term ontstaat door zijn voorganger met een vast getal r te vermenigvuldigen. De rij ziet er dus uit als a , a · r , a · r 2 , a · r 3 ,..

Kenmerk van meetkundige rijen: iedere volgende term onstaat uit de voorafgaande door met een vast getal te vermenigvuldigen. In formule: u n =u n-1 *a. Dit vaste getal wordt de reden genoemd Hieronder vindt u het juiste antwoord op Lijn waarvan de punten in elkaars verlengde liggen, meetkundige term Kruiswoordraadsel. Als u meer hulp nodig hebt bij het afwerken van uw kruiswoordraadsel, ga dan verder met uw navigatie en probeer onze zoekfunctie TERM ENGELS NEDERLANDS 2 38 5 9 CIJFER numeral, figure, number symbool waarmee je een getal schrijft, we hebben 10 cijfers 0 -> 9 2 38 5 9 GETAL numeral, figure, number nummer dat bestaat uit 1 of méér cijfers 269745f GETALLENLIJN number line lange streep met daarop getallen, links van 0 negatief en rechts van 0 positief x-2-1012 GETALLENAS is a number line is een getallenlijn, een lange. De lengte van een zijde van een driehoek berekenen Op de middelbare school krijg je vaak les over de cosinus, de sinus en de tangens. Aan de hand van twee lengtes van een driehoek kun je het aantal graden van een hoek berekenen Theorema 1) Dogma 2) Eigenschap 3) Grondstelling 4) Hulpstelling 5) Leerstelling 6) Meetkundige term 7) Propositie 8) Stelling 9) These 10) Wiskundige stellin

meetkundige term - Nederlands Woordenboek - Print versio

Stelling 1) Aanlegplaats 2) Aanname 3) Aardhoogte 4) Axioma 5) Beginsel 6) Bergplaats 7) Bewering 8) Bok 9) Bouwsteiger 10) Deceptie 11) Dogma 12) Eigenschap 13) Front 14) Grondbeginsel 15) Hypothe 16) Hypothese 17) Kast 18) Latwerk 19) Meetkundige term 20) Opbergrek 21) Open kast 22) Opstelling 23) Posituu De bovenstaande rechthoek is 4 cm breed en 10 cm lang. De oppervlakte is het aantal vierkante centimeter die in de rechthoek passen. Door om de centimeter lijnen te trekken verdelen we de lengte in 10 stukken van 1 cm en de breedte in 4 stukken van 1 cm 1) Let op: Spelling van 1858 de omvang, omtrek eener figuur in de meetkunst, zoowel van eene vlakte als van een ligchaam (2) 1) Meetkundige term 2) Omt.. De eindwaarde van een rente berekenen we met de formule E n = a x (r n - 1)/(r-1) waarbij a = eerste term van de meetkundige rij, r = de reden (1 + i) en n = aantal termijnen. De contante waarde van een rente met een formule berekenen we met de formule C n = a x (r n - 1)/(r-1) waarbij a = eerste term van de meetkundige rij, r = de reden (1 + i) -1 en n = aantal termijnen Leer de Engelse namen van vormen, wiskunde termen en de uitspraak van breuken. Wiskundige begrippe

Hoofdstuk 10 Meetkundige berekeningen Les 0 (Extra) Aant. Voorkennis: Hoeken en afstanden Theorie A: Sinus, Cosinus en tangens O RHZ tan A = A RHZ O RHZ sin A = SZ A RHZ cos A = SZ Afspraak: Graden afronde In wiskunde is 'n meetkundige ry 'n ry getalle waarvan die verhouding van opeenvolgende terme konstant is. Dit is die rede genoem. Elke daaropvolgende element word geskep deur sy voorganger met die rede te vermenigvuldig. As a die eerste element van die ry is en r die rede is, is die hele ry vas ik begin nog maar net met Geogebra, maar het lukt me niet de knop (functie) 'meetkundige plaats' te gebruiken. Op de help pagina staat ook niets bruikbaars. Weet iemand of er een soort handleiding is die de knop meetkundige plaats duidelijk uitlegt

Enjoy the videos and music you love, upload original content, and share it all with friends, family, and the world on YouTube situaties beschrijven met meetkundige termen; tweedimensionale representaties van driedimensionale objecten interpreteren (aanzichten, uitslagen, doorsneden); uit voorstellingen en beschrijvingen conclusies trekken over objecten en hun plaats in de ruimte; redeneren op basis van symmetrie. Verbanden. De kandidaat kent De vele opdrachten en oefeningen in dit deel laten echter duidelijk zien dat ook het denken in meetkundige termen een aspect van gecijferdheid is. Net als in de andere boeken in deze reeks, vindt de student ook hier weer talloze voorbeelden en opdrachten die zo uit het dagelijks leven zijn getrokken meetkundige rij. volume_up. geometric progression {znw.} Voorbeeldzinnen. Voorbeeldzinnen voor meetkunde in het Engels. Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud

Meetkundige reeks - Wikipedi

Rekenkundige en meetkundige rijen - Mr

Puzzelwoorden meetkundig figuur . Lijst van woorden over meetkundig figuur. Bekijk alle mogelijke oplossingen voor deze Zweedsse puzzel \Meetkundige rijen, maar niet \Limieten van rijen en \Snelle stijgers.) Hoofdstuk 4. Vergelijkingen Hoofdstuk 5. Meetkunde : x12. Lijnen in het vlak en x14. Cirkels (maar niet \Raaklijnen aan een cirkel) Hoofdstuk 6. Functies : x16. Functies en gra eken Hoofdstuk 6. Functies : x18. Exponenti ele functies en logaritme Meetkundige rij Hier is elke term de vorige term * een bepaald vast getal (het zogenaamde quotiënt van de rij). Voorbeeld: 1,2,4,8,... Het quotiënt is hier 2. Recursief voorschrift: un =un-1 * q Expliciet voorschrift: un = u1 . qn-1 De som na n termen wordt gegeven door: waarbij q verschillend is van 1. Sn = u1 . qn - 1 Ter informati Een meetkundige plaats is een meetkundige figuur die wordt gevormd door de verzameling punten die voldoen aan bepaalde, voor de bedoelde meetkundige plaats specifieke voorwaarden. Onder invloed van het Engels wordt hier ook wel de term locus voor gebruikt. In het verlengde van het begrip verzameling werd in het verleden ook wel gesproken van meetkundige verzameling ordinaat - (meetkundige lijn voor het bepalen van een punt in de ruimte) Etymologische (standaard)werken P.A.F. van Veen en N. van der Sijs (1997), Etymologisch woordenboek: de herkomst van onze woorden , 2e druk, Van Dale Lexicografie, Utrecht/Antwerpe

een meetkundige rij van getallen is een rij waarbij het volgende getal ontstaat door het vorige getal met een constant getal q te vermenigvuldigen. Voorbeeld 1 : 2, 4, 8, 16, 32,. we vermenigvuldigen het vorige getal steeds met 2 ! elk getal in de rij krijgt een index : u1 = 2 , u2 = 4 , u3 = 8,. het quotiënt q van de rij is 2 : q = u2 / u1. Het wiskundige begrip reeks is een uitbreiding van de optelling van rationale getallen, reële getallen, complexe getallen, functies, etc., tot het geval van een oneindige rij termen.Een reeks wordt genoteerd als een uitdrukking van de vorm + + + = ∑ = ∞ Voor een gegeven ruimte waarin de optelling is gedefinieerd, zoals de reële getallen, is er aldus een eenduidig verband tussen de.

Een meetkundige rij is in de wiskunde een rij getallen waarvan het quotiënt van twee opeenvolgende termen een constante is, de reden genaamd. Elk volgend element ontstaat door zijn voorganger met de reden te vermenigvuldigen.Als a het eerste element is van de rij en r de reden, ligt de gehele rij vast. Het begin van de rij is dan: Rijen » Rekenkundige rij. Bij een rekenkundige rij (afkorting rr) is het verschil tussen twee opeenvolgende termen steeds hetzelfde. Voor een rekenkundige rij met verschil v en beginterm t 0 is:. De directe formule: t n = t 0 + vn. De recursieve formule: t n = t n - 1 + v. De som van een rekenkundige rij kan als volgt berekend worden Welkom bij Wiskundeleraar. Met deze website ondersteun ik, Willem van Ravenstein, mijn lessen. Simpel, goedkoop en doeltreffend!

Synoniemen van Meetkundige term en ander woord for

Domein Meetkunde havo B 5 Meetkundige berekeningen Inhoud 5. Van 3D naar D 5. Hoeken en afstanden in 3D 5.3 Overzicht In opdracht van: Commissie Toekomst Wiskunde Onderwijs ctwo Utrecht 009 Dit lesmateriaa Leer en oefen Financiele Rekenkunde Online - Exponentiële en logaritmische groei, optimalisatie, toepassingenen meer! Probeer gratis uit

Meetkundige rij - Wikipedi

Meetkundige rij en Recursie · Bekijk meer » Reeks (wiskunde) Het wiskundige begrip reeks is een uitbreiding van de optelling van rationale getallen, reële getallen, complexe getallen, functies, etc., tot het geval van een oneindige rij termen. Nieuw!!: Meetkundige rij en Reeks (wiskunde) · Bekijk meer » Rekenkundige ri Lijsten met punten, meetkundige plaatsen en sommige van de hierboven vermelde objecten (rechten, kegelsneden, bogen, veelhoeken, functies, ongelijkheden in een variabele, intervallen) worden beschouwd als paden. Met het commando Punt kan je een punt definiëren op een pad. Elk punt op een pad heeft een pad-parameter, dit is een getal tussen 0 en 1 We hebben 8 resultaten gevonden voor Meetkundige term met 11 letters in het puzzelwoordenboek

Gr

We hebben 5 resultaten gevonden voor Meetkundige term met 12 letters in het puzzelwoordenboek

Reeks (wiskunde) - Wikipedi

We hebben 1 resultaten gevonden voor Meetkundige term met 17 letters in het puzzelwoordenboek Het aparte aan zulke meetkundige rijen is, dat ook uit de som van een oneindig aantal termen soms toch een gewoongetal komt. Als namelijk de reden kleiner dan 1 is, dan worden de termen steeds kleiner, en dan zal bij oneindig veel termen de volgende term naar nul gaan. Voorbeeld

Wiskundig Denken

Hieronder wordt een overzicht gegeven van de video's tot nu toe gemaakt over meetkundige stellingen uit de wiskunde en hun bijbehorende bewijzen. Ze zijn op lo Antwoord. Bij een rekenkundige rij is het verschil van twee opvolgende termen constant. De bouw van zo'n rij is dan a, a+v, a+2v, a+3v,. Met a wordt de aanvangsterm bedoeld en v heet het verschil. De meetkundige rij heeft de bouw a, ar, ar 2, ar 3 ,...... en nu wordt er blijkbaar steeds met eenzelfde getal r (de reden) vermenigvuldigd Som eerste n-termen van 1,4,9, Som meetk rij: Som van breuken: Som van de eerste n-termen van de meetkundige rij: Som van een meetkundige rij: Som van een rij: Som van rijen: Som van vier getallen: Sommatie: Sommatie met twee variabelen: Somnotatie: Somrij: Somrij meetkundige rij: Somrij meetkundige rij: Stamboom van de Fibonacci getallen. Meetkundige patrone graad n = het aantal termen van de meetkundige reeks. Voorbeeld 1. U stort op 1 januari 2005 € 10.000 bij een spaarbank tegen een intrestvergoeding van 4% per jaar. Aan het eind van ieder jaar, voor het eerst in 2008 en voor het laatst in 2018, stort u bovendien nog € 500 extra

Term - 8 definities - Encycl

De oudste betekenis van parameter in het Nederlands is een meetkundige: 'standvastige lijn ter meting van kromme lijnen, de lijn die loodrecht op de hoofdas door het brandpunt gaat'. Het Nederlands heeft dit woord in de negentiende eeuw niet zelf gevormd maar vermoedelijk, net als veel andere meetkundige termen, ontleend aan het Frans (paramètre) Meetkundige vormen zijn overal om ons heen. De wereld is ermee opgebouwd. In deze serie tutorials en oefeningen zal je vertrouwd raken met de Euclidische meetkunde en termen als lijnstukken, schaaltekeningen, delen van een cirkel, oppervlakte, inhoud, hoeken en meetkundige figuren

Berekening contante waarde oneindige groeireeksKaartprojectie - Wikipedia

Van een meetkundige rij is de derde term 10 en de zevende term 40. Bepaal een recursieformule en een directe formule voor de rij. Geef duidelijk je nummering aan! Twee huurders huren elk een huis tegen een jaarhuur van € 3000 in het eerste jaar We hebben 18 resultaten gevonden voor Meetkundige term met 6 letters in het puzzelwoordenboek Meetkundige rijen. Een meetkundige rij is een rij waarbij het quotiënt van twee opeenvolgende termen steeds hetzelfde getal is. Van een meetkundige rij met beginterm. meetkundige term (145) meetkundige term (145) Mengsel (62) Over ons. Mijnwoordenboek.nl is een onafhankelijk privé-initiatief, gestart in 2004. Behalve voor het vertalen van woorden, kun je bij ons ook terecht voor synoniemen, puzzelwoorden, rijmwoorden, werkwoordvervoegingen en dialecten Deze set bevat 17 transparante vormen: * achthoek, * zeshoek, * vijfhoek, * vierkant, * gelijkzijdige driehoek * rechthoek, * cirkel, * ellips

Meetkundige reeksen - Maecke

Het meetkundig gemiddelde is een wiskundige term die verwant is aan, en vaak verward wordt met, het algemener gebruikte rekenkundig gemiddelde. Om het meetkundig gemiddelde te berekenen, gebruiken we één van de onderstaande methoden. Stappen Meetkundige rij Bijzondere rijen Rijen en reeksen Recursieve formule 2, 5, 14, 41,121.. Voorbeeld Directe formule (Bewijs komt later) 3. Lineaire differentievergelijking van de 1e orde (Mengvorm van meetkundige en rekenkundige rij) Bijzondere rijen Rijen en reeksen Gegeven de recursieve formule met u0=2 dus de rij 2, 5, 14, 41, 122 enz

Een meetkundige plaats is een meetkundige figuur die wordt gevormd door de verzameling punten die voldoen aan bepaalde, voor de bedoelde meetkundige plaats specifieke voorwaarden. Onder invloed van het Engels wordt hier ook wel de term locus voor gebruikt Bedrijfseconomie uitleg:De stof in deze video is vwo stof!Download: overzicht van alle soorten interestberekeningen met samengestelde interest (eindwaarde en contante waarde van een rente (onderste 4 vakken) = vwo stof)In deze lesvideo leggen we je op twee manieren uit hoe je de eindwaarde van een rente (= een reeks bedragen) berekent. Dit heb je nodig wanneer je bijvoorbeeld jaarlijks een. Een meetkundige rij (MR) is een rij waarbij elke term vanaf de tweede gelijk is aan het product van de vorige term met eenzelfde reëel getal. Het getal waarmee elke term van een meetkundige rij vermenigvuldigd wordt om de volgende term te krijgen, noemen we het quotiënt van de meetkundige rij. We duiden dit aan met de letter

Rekenkundige en Meetkundige Rijen - GeoGebr

Bij meetkundige rijen kun je de som van een aantal termen op een handige manier vinden zonder de grafische rekenmachine te hoeven gebruiken. a. Bereken op dezelfde manier als in de Uitleg . b. Bereken nu op deze manier. Opgave 3. Een meetkundige rij ziet er altijd zo uit: . a. Deze video geeft uitleg over wiskunde D hoofdstuk 2. 13 De som van termen van een meetkundige rij voor vwo 5

De meetkundige reeks De meetkundige reeks is een van de meest gebruikte reeksen. Het is de som van 0 tot oneindig van de rij An = x^n. Voor alle x tussen 0 en 1 is de uitkomst hiervan 1/(1-x). Lees verder. Wiskunde: verzamelingen van de getallen; Wiskunde: Hoe los je een kwadratische vergelijking op? Wiskunde: open, gesloten en compacte. Een meetkundige rij (MR) is een rij van een getallen zodat het quotiënt van twee opeenvolgende termen van die rij constant is. Deze constante noemt men de reden (ratio) van de rij. De algemene term van de rij is : Een recursie voorschrift : De som van n termen van een MR wordt gegeven door Een meetkundige reeks convergeert als Meetkundige Dienst en RIZA · Bekijk meer » Stafkaart. Een stafkaart is een ietwat verouderde naam voor wat tegenwoordig de topografische kaart wordt genoemd; deze oudere term komt in het dagelijks taalgebruik nog vaak voor. Nieuw!!: Meetkundige Dienst en Stafkaart · Bekijk meer » TNO Bouw en Ondergron Bekijk de video en leer hoe je de knop Meetkundige plaats gebruikt in de GeoGebra Meetkunde App. Je leert er hoe je. Een meetkundige rij is in de wiskunde een rij getallen waarvan het quotiënt van twee opeenvolgende termen een constante is, de reden genaamd. Elk volgend element ontstaat door zijn voorganger met de reden te vermenigvuldigen. Als a het eerste element is van de rij en r de reden, ligt de gehele rij vast. Het begin van de rij is dan

 • Sprite Zero.
 • AZ Malle vacatures.
 • Ostara 2020.
 • Sint Catharinadal blend.
 • Engelse stafford kruising.
 • YouTube Cutter MP3.
 • Red Kingsen.
 • Dalilla Hermans Brugge.
 • Henna poeder Tattoo.
 • Sarah pop om te vullen.
 • Haarbal kat hoe vaak.
 • Abi holiday homes 2019.
 • Taakbeheer werkt niet.
 • Membraantransport.
 • Kwekerij Almere.
 • Conditio sine qua non verband.
 • Interpreteren tegenovergestelde.
 • Genres media.
 • Hoogtepunten Nieuw Zeeland.
 • Post anoxisch coma.
 • Ark van het verbond Islam.
 • Lekker ruikende was.
 • Situation meaning.
 • Ben ik echt verliefd.
 • Xite zender Telenet.
 • Brand Laren Gld vandaag.
 • Gulbergen Golf.
 • Iemand missen gedicht.
 • Wat kost een Poolse herdershond.
 • LuXtra montagehandleiding.
 • Doodsoorzaak Achnaton.
 • Ivy betekenis.
 • Anakinra biological.
 • Atletiek Talk.
 • Egeïsche Zee.
 • Bestandstypes.
 • Afgekeurde politiehond adopteren.
 • State code Netherlands.
 • Filmpjes Snapje.
 • Solomun Boiler Room shakespeare.
 • Dikte fundering aanbouw.