Home

Verwijzing orthopeed

Verwijzing Orthopedie Gegevens kunt u sturen ter attentie van prof. dr. H.W.B. Schreuder, orthopedisch chirurg, mw. dr. I.C.M. van der Geest, orthopedisch chirurg of dr. E.F. Dierselhuis, orthopedisch chirurg. Staf secretariaat Radboudumc Afdeling Orthopedie Huispost 611 Postbus 9101, 6500 HB Nijmegen T: (024) 361 39 18 Poliklinie Zij sturen die verwijzing naar de Sint Maartenskliniek. Daar hoeft u dus niets voor te doen. Inschrijving bij de Sint Maartenskliniek. Nadat de verwijzing is ontvangen, wordt u ingeschreven bij de Sint Maartenskliniek. U ontvangt vervolgens van ons een bevestiging van de inschrijving per post of per e-mail Wanneer de orthopeed alle tijd heeft. Blijven klachten aanhouden? Zolang een patiënt onder behandeling blijft van een medisch specialist voor dezelfde aandoening (en dus niet is terugverwezen naar de eerste lijn) hoeft u geen nieuwe verwijzing af te geven. Is er sprake van een 'nieuwe' aandoening, dan is een nieuwe verwijzing nodig Een MRI van de knie vermindert het aantal verwijzingen van de huisarts naar de orthopeed voor knieklachten met ruim 20%. Bijna de helft van de patiënten met knieklachten voor wie de huisarts verwijzing niet nodig achtte, kreeg na MRI alsnog een verwijzing. Bijna 40% van de verwijsbeslissingen van de huisarts wordt herzien na een MRI

Voor specialistische zorg, bijvoorbeeld in ziekenhuizen, heeft u een verwijsbrief nodig. De huisarts geeft alleen een verwijzing als dit medisch nodig is. De huisarts weigert een verwijzing als hij ervan overtuigd is dat deze voor u niet zinvol is. Uw huisarts moet dan duidelijk aan u uitleggen waarom hij geen verwijsbrief wil geven Verwijzing Alle patiënten die Orthoparc bezoeken, dienen een geldige verwijsbrief te hebben. Dit geldt wanneer u verzekerd bent bij een Nederlandse zorgverzekeraar De orthopeed ontvangt je, hoort de klacht aan, stelt een voorlopige diagnose en kan je doorsturen voor verder onderzoek zoals bv. een röntgenonderzoek. Als de diagnose eenduidig en definitief is, wordt de vervolgbehandeling voorgesteld en als je accoord gaat en een opname is nodig, dan wordt je op de wachtlijst gezet voor opname

Tina Nijstad Podologie en Medisch Pedicure - HoogeveenAgenda algemene ledenvergadering Nerass 2016 – NERASS

Re: Zomaar naar een orthopeed? Geplaatst: 21-01-08 20:47 . Ik ben nog van de oude stempel, met een ouderwetse dokter (met soepjurk ) en een ouderwetse fysio die je niet wil zonder verwijzing (al hoeft dat tegenwoordig neit meer via brief aangezien hij in de pc kan zien wat de dokter wil).Het ziekenhuis wil mij ook niet zonder een verwijzing.. Bekijk de vergoeding voor orthopedische schoenen en confectieschoenen vanaf 16 jaar. Wat krijgt u vergoed, waar kunt u terecht en wat regelt u zelf Als u geopereerd bent, is een verwijzing van de specialist verplicht. Tijdens de eerste afspraak wordt een intake en onderzoek gedaan om de diagnose en ernst van de klachten in kaart te brengen en een beeld te krijgen van de mogelijkheden en beperkingen tijdens uw dagelijkse activiteit , uw werk en/of het sporten Zestig tot negentig procent van alle mensen heeft ooit in hun leven last van rugpijn. Rugpijn is er in allerlei soorten en maten: van licht zeurende pijn die na een tijd vanzelf weer verdwijnt tot chronische pijn die jarenlang je leven beïnvloedt of heftige acute pijn waardoor je plots niet meer kunt bewegen. Vaak kan bij onderzoek geen afwijking in de wervelkolom worde Via een beveiligde omgeving stuurt de huisarts gegevens door, die de orthopeed kan beoordelen. Binnen 24 uur ontvangt de huisarts een advies waarbij wordt aangegeven of verwijzing naar het ziekenhuis wel of niet nodig is. Als verwijzing niet nodig is, kan de orthopeed adviseren over een mogelijke behandeling of vervolgzorg voor de patiënt

De orthopeed van de Sint Maartenskliniek kan mensen met uitbehandelde chronische lage rugklachten verwijzen naar het effectief bewezen RealHealth pijnmanagem.. Je kunt ook zonder verwijzing naar de orthopeed. Dan wordt het niet vergoed. Nederlandse ziekenhuizen doen dan wel moeilijk, omdat ze het niet gewend zijn als iemand zonder verwijzing komt. In Belgie is dat normaler en kun je ook prijsopgaaf vragen Wanneer heeft iemand steunzolen of correctiezolen nodig? Steunzolen of correctiezolenworden veelal aangemeten op advies of verwijzing van uw huisarts, orthopeed, fysiotherapeut of sportarts omdat u bepaalde klachten of een bepaalde aandoening heeft. Ook kunt u zelf initiatief nemen om steunzolen te laten aanmeten Bij een vermoeden van dysplasie met luxatie verwijst de jeugdarts op dat moment naar de (kinder)orthopeed met het verzoek het kind binnen 2 weken te onderzoeken. Lees meer over samenwerking en afstemming in de keten bij prematuur geboren kinderen in de JGZ-richtlijn 'Vroeg en/of small for gestational age (SGA) geboren kinderen (2013)' Meer informatie over specifieke verwijzingen: Voor het plaatsen van tandheelkundige implantaten door een kaakchirurg heeft u vooraf een verwijzing van een tandarts nodig. De werkzaamheden van de oogarts, kinderarts of orthopeed mag ook gedaan worden door een jeugdarts of een arts in de jeugdgezondheidszorg

Verwijzing Orthopedie - Radboudum

 1. Verwijzing nodig? Ja, bijvoorbeeld van de huisarts of medisch specialist. Wat krijgt u vergoed? Basisverzekering. U krijgt de meeste ziekenhuiszorg vergoed uit uw basisverzekering. Bijvoorbeeld consulten, röntgenfoto's, kaakchirurgie en een staaroperatie. Aanvullende verzekering
 2. Orthopedie is het medisch specialisme dat zich bezighoudt met aandoeningen van botten, spieren, pezen, banden en gewrichten. Bij orthopedie behandelen wij onder andere veel patiënten met artrose van heup of knie. Andere oorzaken van klachten zijn: een letsel, ontstekingen of tumoren
 3. De orthopeed kan beslissen om een kijkoperatie van de knie uit te voeren. Indien mogelijk wordt de beschadigde meniscus gehecht. Hiervoor moet de kwaliteit en de doorbloeding van de meniscus goed zijn. Tijdens de operatie maakt de orthopeed twee of drie sneetjes van ongeveer 1-1.5 cm in uw knie
 4. Tertiare verwijzingen Minstens 1 dag per week zien Bertram en Denise patiënten voor een tertiaire verwijzing (verwijzing door collega orthopeed, plastisch chirurg, traumatoloog of sportarts, afkomstig uit hele land
 5. Als verwijzing niet nodig is, kan de orthopeed adviseren over een mogelijke behandeling of vervolgzorg voor de patiënt. Patiënten krijgen dus sneller de juiste zorg. Een van de patiënten die meedeed aan de proef: Vooraf kregen we goede informatie van de huisarts over de procedure

De eerste afspraak na verwijzing door uw huisarts of medisch specialist is om een medische indicatie vast te stellen en of u bij de juiste specialist voor uw klacht bent. De afspraak waarin de medische indicatie is onderzocht wordt altijd 100% vergoed door uw zorgverzekeraar. Wel kan uw eigen risico worden aangesproken Verwijzing van huisarts naar kaderhuisarts bewegingsapparaat of anderhalve lijnszorgverlener. In steeds meer regio's hebben huisartsen ook de mogelijkheid om een patiënt met (verdenking op) artrose te verwijzen naar een kaderhuisarts bewegingsapparaat of een anderhalve lijnszorgverlener voor advies in het diagnostisch en/of therapeutisch proces Met een verwijzing kunt u met of zonder afspraak op het spreekuur komen. De orthopeed zal met u het behandeltraject bespreken en de instrumentmaker zal een Pavlik-bandage bij uw baby aanmeten. Voor deze bandage worden de heupjes voorzichtig in een spreidstand gebracht

Na verwijzing - Sint Maartensklinie

Interne verwijzing. Wanneer u intern (binnen onze kliniek) wordt doorverwezen naar een andere specialist hoeft u niet meer voor een verwijsbrief te zorgen. Second opinion. Bij een second opinion geldt andere regelgeving. Klik hier voor meer informatie

Wanneer u last hebt van uw heup, gaat u naar uw huisarts. Als uw huisarts denkt dat u een versleten of beschadigde heup heeft, krijgt u een verwijzing. Met het Zorgdomeinnummer, dat u in de verwijsbrief vindt, maakt u een afspraak. U ontvangt een afspraakbevestiging. U kunt bellen om een afspraak te maken, of op onze website een afspraak plannen Indien u van mening bent dat een patiënt door de orthopeed beoordeeld dient te worden, dan neemt u contact op met zijn/haar huisarts. Als deze achter uw voorstel staat, kan de huisarts de verwijzing vervolgens digitaal naar OCON sturen. Er wordt dan een passende afspraak ingepland, zo nodig in combinatie met het vooraf maken van een röntgenfoto Om voor een vergoeding van orthopedische schoenen in aanmerking te komen, heb je een doorverwijzing van een medisch specialist nodig. Als je alleen een orthopedische aanpassing aan een gewone schoen nodig hebt, is een verwijzing van elke arts voldoende. Vervolgens beoordeelt de schoenleverancier of je de orthopedische schoenen echt nodig hebt U heeft een verwijzing nodig. Voor orthopedische schoenen heeft u een verwijzing van een medisch specialist nodig. Voor aanpassingen aan een gewone schoen heeft u een verwijzing nodig van een medisch specialist of arts. U heeft alleen toestemming nodig bij een niet-gecontracteerde leverancie De verwijzing van de huisarts naar de orthopeed, de orthopeed verwijst door naar de reumatoloog. Dit is wettelijk toegestaan. (Verwijzingen Is n onderdeel van mn werk) Rapporteer. Login om een reactie te plaatsen op het antwoord. ma. door manwijf - 5 dec. 2015 om 13:4

U kunt telefonisch een afspraak maken bij het specialisme orthopedie op tel: 0115-688446. Verwijzing. Voor ziekenhuiszorg geldt dat u altijd moet zijn doorverwezen door een huisarts of een andere medisch specialist. Zonder verwijzing vergoedt uw verzekeraar de zorg niet Voor sommige behandelingen of hulpmiddelen heeft u eerst toestemming van ons nodig. Pas dan krijgt u de kosten vergoed. Dit noemen wij: een machtiging aanvragen Een orthopedisch chirurg van Ziekenhuis Gelderse Vallei behandelt alle aandoeningen die te maken hebben met het steun- en bewegingsapparaat. Dat zijn de botten, gewrichten, spieren, spieren, pezen en banden Wilt u een afspraak maken op de polikliniek Orthopedie of heeft u een vraag? Dan kunt u tussen 8.00 en 17.00 uur contact opnemen via telefoonnummer 0543 - 54 45 60. Voor het maken van een afspraak heeft u een verwijzing nodig van uw huisarts of een andere specialist. De orthopeden houden ook spreekuur op de buitenpolikliniek in Eibergen Daarom is een verwijzing naar een fysiotherapeut met de juiste kennis en ervaring belangrijk. Maar welke fysiotherapeut is dit? In samenwerking met de vakgroep Orthopedie is de Werkgroep Schouder Elleboog Gelderland opgezet. Dit is een netwerk van gespecialiseerde schouder- en elleboogfysiotherapeuten

OCON - Samenwerking en verwijze

Annatommie mc is de medisch specialist in het behandelen van artrose, sportblessures of andere bewegingsklachten. Geen wachtlijsten! Maak nu een afspraak Directe toegankelijkheid De schouderfysiotherapeut is direct toegankelijk, U heeft dus geen verwijzing nodig. Eerste bezoek De fysiotherapeut zal bij uw eerste bezoek een lichamelijk onderzoek uitvoeren (na een inleidend vraaggesprek over het ontstaan van uw klacht). Mogelijk wordt een echografisch onderzoek verricht. Op basis hiervan zal de fysiotherapeut beslissen of uw klacht behandeld kan. Het aantal verwijzingen van patiënten met knieklachten naar een orthopeed vermindert significant als de huisarts MRI ter beschikking heeft. Wat is bekend? De NHG-Standaard Traumatische knieproblemen adviseert patiënten met persisterende knieklachten te verwijzen naar een orthopedisch chirur

U bent in het bezit van een recente verwijzing van een medisch specialist (orthopeed, reumatoloog etc.). Het beoogd gebruik is permanent en langdurig / chronisch, dat wil zeggen dat u het product dagelijks gebruikt en 'levenslang' nodig heeft. Dit is waarschijnlijk niet het geval bij een tenniselleboog Afspraak maken bij de orthopeed van Meander Medisch Centrum. Wilt u een afspraak maken bij een orthopeed van Meander Medisch Centrum? Dan heeft u een verwijzing nodig van uw huisarts. Daarna plant de polikliniek een afspraak voor u in. Wij hebben een polikliniek Orthopedie in Amersfoort, Baarn en in Nijkerk In dat geval zal deze u doorverwijzen naar een specialist op het gebied van orthopedie, namelijk de orthopeed. Om goed voorbereid te zijn op een bezoek aan de fysio kun u zich op Fysiotherapie informatie breder informeren. Ook kunt u onze hulp inschakelen voor het vinden van een fysiotherapeut door contact met ons op te nemen

Wanneer heb ik een verwijsbrief van de huisarts nodig

Vergoeding en verwijzing - Orthopar

Orthopedie van Isala. Bij klachten aan o.a. uw bewegingsapparaat, botten, gewrichten en spieren, krijgt u te maken met de afdeling Orthopedie Verwijzing van arts of specialist 's Heeren Loo orthopedie is een gecertificeerd bedrijf (SEMH). We zijn gevestigd in Ermelo, maar hebben locaties in de provincies Gelderland, Flevoland en Utrecht. Je kunt bij hen terecht na verwijzing door huisarts of een specialist, zoals een revalidatiearts, een orthopedisch chirurg of reumatoloog

Stel: je bent door de huisarts doorverwezen naar een

Zomaar naar een orthopeed? • Bokt

Spreekuur acute sportletsels

Voor beiden is een verwijzing van de huisarts noodzakelijk. Aanvullende verzekering. Sportmedische onderzoeken, in de volksmond ook wel sportkeuringen genoemd. Je ervaart geen klachten, maar wilt je prestaties verbeteren of wilt weten of je een sportieve uitdaging wel aankunt. Verplichte sportkeuring door een sportbond Heeft u last van hardnekkige gewrichtsklachten en een verwijzing van uw huisarts voor de orthopeed? Kom dan naar het multidisciplinair spreekuur van orthopeed dr. Sven Tulner en fysio-manueel therapeut Karl Noten op ons hoofdkantoor in IJsselstein. Wij kunnen u een snelle en gerichte diagnose bieden. Onze doelstelling is om operaties te voorkomen

Vergoeding orthopedische schoenen en aanpassing

Als u een afspraak wilt maken op de polikliniek, hebt u een verwijzing nodig van de huisarts of specialist. Polikliniek Orthopedie. T. 088 75 569 03 Telefoonnummer: 088 75 569 03 08.30 tot 12.00 uur en van 13.30 tot 16.00 uur . Mijn patiënt verwijzen. Route uitklapper, klik om te openen. Volg vanaf de. U bent in het bezit van een recente verwijzing van een medisch specialist (orthopeed, reumatoloog etc.). Het beoogd gebruik is permanent en langdurig / chronisch, dat wil zeggen dat u het product dagelijks gebruikt en 'levenslang' nodig heeft. Dit is waarschijnlijk niet het geval bij het Carpaal Tunnel Syndroom Vertalingen in context van orthopeed in Nederlands-Frans van Reverso Context: Ik gaf uw vrouw een verwijzing voor een geweldige orthopeed vlak bij jullie.. We kunnen uw huisdier behandelen na verwijzing door uw dierenarts, onder andere: - wanneer uw hond of kat Nadat uw dierenarts heeft vastgesteld dat u voor de diagnose of behandeling naar de orthopeed moet, maakt u telefonisch een afspraak voor het consult

Sinds maart 2018 had ik pijn in mijn linker bil die uitstraalde naar mijn linker been. Fysiotherapie en pijnstillers brachten geen verlichting. Verwijzing naar de orthopeed volgde. Het bleek een hernia te zijn L4-L5. Er waren 3 behandelopties niets doen-pijnpoli-en Lees het verhaal van Marian Beltman-Verbee Wanneer een slijmbeurs vaak geïrriteerd raakt, kan een blijvende zwelling met een vochtophoping ontstaan en dat is een slijmbeursontsteking, ofwel bursitis. Wanneer je een drukkende, zeurende pijn voelt bij je knie of schouder, dan heb je misschien wel last van een slijmbeursontsteking. Wat kun je aan een slijmbe Een verwijzing of doorverwijzing in de zorgverlening duidt erop dat een hulpverlener een zorgvragende doorstuurt naar een andere hulpverlener.. De doorverwijzende hulpverlener is veelal werkzaam in de eerstelijnszorg, hoewel dit geen eis is, en is daardoor rechtstreeks toegankelijk voor de zorgvrager.. Geschiedenis. Historisch bestonden er zelfs in vroeger eeuwen al twee soorten artsen: de. Toen ik de eerste verwijzing kreeg werd ik naar iemand gestuurd die idd ook nog eens extra geld vroeg. Ben toen hiermee gestopt. Toen ik naar een andere orthopeed ging ivm orthese aanvraag, scheen ik ineens daar te blijven en moest hij de beoordeling doen. Ben in de hoogste categorie geplaatst want neuropathie al heel heftig

Open menu Verwijzen naar het MCD Uitsluitend op verwijzing De specialisten van het Medisch Centrum voor Dieren werken uitsluitend op verwijzing.Uitgezonderd op deze regel zijn de dieren voor een foktechnische keuring. De spoedkliniek onderzoekt en behandelt dieren uit de regio Amsterdam als de eigen dierenarts gesloten is. Dierenartsen kunnen in hun voicemail rechtstreeks verwijzen naar de [ Alle nieuwe patiënten moeten schriftelijk worden aangemeld door de orthopeed, neuroloog of collega-neurochirurg. Dit kan door middel van een verwijsbrief gericht aan het hoofd polikliniek Neurochirurgie, Postbus 9600, 2300 RC Leiden Dit kan een verwijzing zijn van: - huisarts - medisch specialist (bv. orthopeed, neuroloog e.d.) - bedrijfsarts. Zorg dat u zelf deze verwijzing krijgt, zodat u zeker weet dat de verwijzing bij ons terecht komt. Zonder verwijzing kunnen wij uw aanmelding niet in behandeling nemen

De orthopeed kan vervolgens verschillende behandelingen uitvoeren. Zo kan er onder andere advies over de klacht gegeven worden, doorverwijzen naar bijvoorbeeld fysiotherapie, medicatie voorschrijven of een operatie uitvoeren. Er is een verwijzing van de huisarts nodig om een afspraak bij de orthopedisch chirurg te krijgen Verwijzing. De verwijzing wordt uiteraard direct in behandeling genomen en een intake gepland. Ook de uitslagen van endoscopisch en histologisch onderzoek, de precieze consequenties en het plannen van eventuele surveillance en het over enkele jaren oproepen van een patiënt, wordt door de MDL-arts geregeld

Semi-orthopedische schoen | Loopcentrum

Orthopedische schoenen krijgt u vergoed vanuit de basisverzekering. Wel betaalt u een eigen bijdrage. Bekijk de vergoeding bij CZ Verwijzingen via ZorgDomein Faxnummers Transmuraal Incidenten Melden (TIM) Digitaal patiëntenplatform Voor behandeling kan een operatie door de orthopeed nodig zijn, maar dit is lang niet altijd noodzakelijk. LEES MEER OVER ORTHOPEDIE. Bereikbaarheid

Orthopedisch chirurgen zijn de specialisten op het gebied van het bewegingsapparaat. Wij behandelen aandoeningen en letsels aan gewrichten, botten, spieren en pezen van elk onderdeel van het lichaam Vanuit de klacht en lichamelijk onderzoek wordt de meest waarschijnlijke diagnose gesteld. Er wordt advies gegeven over welke eventuele aanvullende onderzoeken zinvol zijn, welke behandeling de eerste lijn kan instellen,wanneer er een indicatie is voor verwijzing en wat de tweede lijn voor de patiënt kan betekenen. [Lees verder De verwijzing naar de orthopeed van de Sint Maartenskliniek verloopt via uw huisarts, bedrijfsarts of medisch specialist. Ervaringen. Wachttijden. De wachttijden worden wekelijks geactualiseerd. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan deze gegevens. Sint Maartenskliniek. Wachttijd poli. Orthopedie. Het specialisme Orthopedie behandelt patiënten met klachten op het gebied van het bewegingsapparaat. Het bewegingsapparaat omvat dat deel van het lichaam dat essentieel is voor het bewegen, zoals het skelet, de spieren en gewrichten. De orthopedisch chirurg behandelt alle aandoeningen die uitgaan van het steun- en bewegingsapparaat Om voor vergoeding in aanmerking te komen, heb je een verwijzing nodig van een medisch specialist, zoals een reumatoloog of orthopeed. Een verwijzing van de huisarts is niet voldoende, tenzij het gaat om een orthopedische voorziening aan een confectieschoen. In het laatste geval geldt er ook geen eigen bijdrage. Hulpmiddele

verwijzing naar (kinder)orthopeed. Niet-structurele kyfose (kyfose actief te corrigeren en niet zichtbaar bij vooroverbuigen): Milde kyfose: Indien groeispurt puberteit nog wordt verwacht: de JGZ-professional geeft sport- en beweegadvies (zie thema 2). Er zijn geen specifieke sporten aan- of af te raden, het plezier in sport is een belangrijke. De afdeling Orthopedie van Zuyderland houdt zich bezig met de operatieve en niet-operatieve behandeling van stoornissen aan het bewegingsapparaat

Wat is een hernia? En wat is een rughernia?Orthopedie en Chirurgie Unit voor Huisdieren - OrthopedieMedical Groep - Startpagina | Facebook

Bij de orthopeed van Holland Spine Centre kunt u terecht voor een consult of second opinion. U heeft hiervoor wel een verwijzing nodig van uw huisarts. Wilt u een afspraak inplannen Bij CWZ orthopedie behandelen we aandoeningen en klachten aan het houdings- en bewegingsapparaat. Heeft u pijn in uw knie, heup of rug? Of andere klachten die bewegen in de weg staan U heeft wel een verwijzing van uw huisarts nodig. Komt u voor het eerst op de polikliniek Orthopedie? Zorg dan dat u 15 minuten voor uw afspraak aanwezig bent voor het maken van een röntgenfoto. Locatie Jan van Goyenkade T: 020 - 305581 Dit kan zijn een orthopeed, reumatoloog of revalidatiearts. Bij sommige zorgverzekeringen heeft u voor een herhalingsverstrekking ook een verwijzing nodig, deze mag van de huisarts zijn. Voor verbandschoenen en orthopedische voorzieningen aan confectie schoenen geldt een maximale vergoeding door de zorgverzekeraar De orthopeed bespreekt met u de mogelijkheden tijdens uw bezoek. Afspraak maken. Voor een consult op het voet- en enkelspreekuur heeft u een verwijzing nodig van uw huisarts. Met een verwijzing kunt u een afspraak maken via telefoonnummer 088 - 005 7744 of online via Mijn Rijnstate. Rijnstate Enkel- en Voetwerkgroe

 • Camping Longyearbyen.
 • Wilde rijst Voedingswaarde.
 • Russisch ballet.
 • Palma Aquarium.
 • Unico luifel maat 10.
 • Boerka verbod.
 • Inburn joint.
 • Watertank 250 liter.
 • Versplintert Tattoo Hilversum.
 • Hop extract maken.
 • Bedrijfsfeest nl.
 • Markthal Architect.
 • Louvre amiens.
 • Groenblijvende inheemse bomen.
 • Best Joe Rogan podcasts Reddit.
 • Sproeten laten zetten.
 • Broodje gezond saus.
 • Wohngeld beantragen.
 • Kraaghagedis kopen.
 • YouTube views teller.
 • Photoshop mirror layer.
 • Vakantiehuis 40 personen met zwembad.
 • Pizzeria venezia menu.
 • WARFRAME Imperator.
 • Wikipedia Janis Joplin discography.
 • Neuscorrectie.
 • Woorden met I.
 • Sterkste bot menselijk lichaam.
 • Katholiek gebed bij overlijden.
 • Louwman auto.
 • Toyota vergelijken.
 • Speksteen betekenis.
 • 3DS CFW.
 • Bencis.
 • De Fluit.
 • Kuiltje in schedel.
 • Discotheken van vroeger Haarlem.
 • I Say a Little Prayer Aretha Franklin.
 • A Woman Under the Influence.
 • Did Sokka die in the Legend of Korra.
 • Times UK.