Home

Kwartelkoning waarnemingen

BLIKVANGERS van 20-08 tot en met 26-08-2012 | Mergus

Daarbij speelt zeldzaamheid en locatie een rol. Wij volgen de situatie van dag tot dag. Voel je vrij om zelf ook waarnemingen onder embargo in te voeren, deze worden dan volledig onzichtbaar tot de ingestelde datum. We weten ook, dat informatie over zeldzaamheden die op Waarnemingen.be worden verborgen, via andere kanalen wel gedeeld wordt Voel je vrij om zelf ook waarnemingen onder embargo in te voeren, deze worden dan pas later gedeeld. We weten ook, dat informatie over zeldzaamheden die op Waarneming.nl worden verborgen, via andere kanalen wel gedeeld wordt. Kwartelkoning Crex crex (Linnaeus, 1758) Vogels Rallidae Cre Waarnemingen in het westen van het land en op de Waddeneilanden suggereren een bescheiden doortrek, maar de mate waarin is door de verborgen leefwijze niet bekend. Broedtijd De Kwartelkoning nestelt meestal in extensief gebruikt hooiland langs de rivieren en in beekdalen, vooral in Groningen echter ook in akkerland Visie EU Landbouwbeleid. Kwartelkoning. De kwartelkoningis een karakteristieke vogel van kruidenrijke hooilanden en grootschalige akkergebieden. Zonder speciale maatregelen komt een groot deel van de vogels niet tot broeden. Broedpopulaties. Kwartelkoningen komen alleen in de zomer (april-september) in Europa voor Kwartelkoning. Corncrake, Crex crex - Rallen (Rallidae) Rode lijst. Kwartelkoningen arriveren in Nederland pas laat uit het overwinteringsgebied, in mei. Ze broeden in terreinen die voldoende dekking bieden, vooral hooilanden in uiterwaarden van de grote rivieren en aanpalende beekdalen. Ook broeden belangrijke aantallen op akkers

Doorgeven waarnemingen. Waarnemingen kunt u doorgeven op Waarneming Kwartelkoning.Ook als u niets gehoord hebt tijdens een avond of nacht is het goed om dit te melden. SOVON, de landelijke organisatie voor Vogelonderzoek, organiseert dit jaar twee weekenden waarin landelijk kwartelkoningen worden geïnventariseerd: rond 1 juni en rond 22 juni Voel je vrij om zelf ook waarnemingen onder embargo in te voeren, deze worden dan volledig onzichtbaar tot de ingestelde datum. Kwartelkoning - Crex crex. 2012-05-11 Kwartelkoning - Crex crex. 2012-05-11.

Kwartelkoning - Crex crex - Waarnemingen

Wel zullen we eerder dan gebruikelijk waarnemingen afschermen. Daarbij speelt zeldzaamheid en locatie een rol. Wij volgen de situatie van dag tot dag. Bovendien heb ik redelijk wat ervaring met (het geluid van) de Kwartelkoning: in 2002/2003 tientallen waargenomen in Polen en in '95 en '97 nabij Roermond en Maastricht De Kwartelkoning is weer onderweg. In Drenthe is de eerste waarneming bij Exloo gedaan op 6 mei. Dit past heel mooi in het gemiddelde aankomstschema (tussen 28 april en 9 mei met een gemiddelde rond 3 mei). Ook dit jaar willen we weer samen met Staatsbosbeheer en SOVON de Kwartelkoning zo goed mogelijk beschermen

Kwartelkoning: Waarnemingen mei 2009 en mei 2010. Vergelijking van de beide kaartjes laat zien dat dit niet alleen voor Drenthe het geval is, maar voor heel Nederland. De eerste grote invasie loopt dit jaar zo'n 2 à 3 weken achter met vorig jaar. Het weer zal hier zeker een rol hebben gespeeld We weten ook, dat informatie over zeldzaamheden die op Waarnemingen.be worden verborgen, via andere kanalen wel gedeeld wordt. Dat kunnen wij niet voorkomen. Pas goed op jezelf, en op elkaar. Kwartelkoning Crex crex (Linnaeus, 1758) Vogels Rallidae Cre

Kwartelkoning Sovon

Vogelbescherming Nederland Kwartelkoning

 1. gen van roepende Kwartelkoningen door te geven via de online invoer op www.kwartelkoning.nl. Dit leverde 536 van de in totaal 755 waarne
 2. g.nl vanaf 2010 geen waarne
 3. De kwartelkoning is zelden te zien, maar vooral te horen. Hij roept krex-krex, een geluid dat lijkt op het raspen van een creditkaart over een kammetje. De vogel is 22-25 cm lang en heeft een vleugelspanwijdte van 46 tot 53 cm. Hij weegt tussen de 125 en 210 gram
 4. gen ook bijzonder welkom en de kans op bescher
 5. gen in te voeren op je smartphone of tablet. Mobiele applicaties Onze partners. Contact. info@waarne
 6. gen zonder beschrijving of documentatie - foto('s) en/of geluidsopname(n) - zijn niet te beoordelen. TIP: Plaats altijd een zo uitgebreid mogelijke beschrijving bij je waarne

Kwartelkoning Vogelbeschermin

Een mooie, zeldzame waarneming van deze maand is een goed zichtbare kwartelkoning. De vogel is van 8 tot 13 mei gezien op het befaamde Renvogelveld. Deze soort wordt zelden in Nederland gezien. Meestal is hij alleen 's nachts te horen wanneer hij zijn Latijnse naam Crex Crex naroept. Kwartelkoning (foto: Eric Menkveld Op waarneming.nl vind ik over de laatste 15 jaar 14 waarnemingen van duidelijk onvolwassen (en dus juveniele) vogels. Van die 14 waarnemingen zijn er 5 veldwaarnemingen, waarvan slechts een keer een 'twitchbaar' geval (Texel 2008). 2019 vondst (levend>asiel) 2018 vangst. 2013 wrn. 2013 vondst. 2012 vangst. 2012 wrn. 2010 vangst. 2009 wrn. De oorzaak van het lage aantal waarnemingen is nog onduidelijk. De droogte van het voorjaar kan invloed hebben gehad op de beschikbaarheid van voedsel voor de kwartelkoning. De aantallen in Duitsland lijken vergelijkbaar met vorig jaar, toen er in Nederland 120 kwartelkoningen zijn vastgesteld Waarnemingen in 2013 en 2014 in het Oldambt laten zien dat ook natuurbraakpercelen of -randen (>10 m breed) als territorium dienen. De Kwartelkoning in Nederland in 2008 en evaluatie van het Beschermingsplan Kwartelkoning. SOVON-informatierapport 2009/02. SOVON Vogelonderzoek Nederland

Bron: waarneming.nl. Bron: Nieuwe vogelatlas (nog niet uit) waarnemingen 2013-2015 . Akkervogelbeheer over de jaren provincie Groningen . Zeer geschikt voor kwartelkoning (en velduil) Bescherming: controleren percelen op voorkomen en later maaien . houwerzij Waarneming.nl - Alle waarnemingen uit de natuur onlin Nieuwe soorten 2020: Kwartelkoning, Ross gans, Oosterse tortel, Terekruiter, Kuifleeuwerik, Roodkeelpieper. Print; Pagina's: [1] Omhoog « vorige volgende » Waarneming.nl > Soortgroepen > Vogels > Wat is dit voor vogel? / Determinatie > Welke zang, vannacht

Kwartelkoning Kwartelkoning waarnemen Kwartelkoning telle

waarneming Werkgroep Avifauna Drenth

Waarneming.nl - Alle waarnemingen uit de natuur online . Vernieuwd op: di 26 jan 2021 14:48:38 CET Volgende vernieuwing na: 14:48:38 volgende da Kwartelkoning beheer 2015 langs de Waal, Rijn en IJssel Inleiding De kwartelkoning (Crex Crex) is een trekvogel, die overwintert in Oost Afrika en broedt in Europa. In ons land broedt de kwartelkoning meestal in vochtige kruidenrijke hooilanden en in akkerland met luzerne en wintertarwe. De kwartelkoning komt pas vanaf mei terug in Nederland Waarneming door Aagje van der Wulp Afgelopen nacht geen Kwartelkoning gehoord, het was opvallend stil qua nachtelijke vogelgeluiden. De geschikte gebieden staan bijna geheel onder water. Volgende keer 23/24 juni hopelijk meer succes Geen Kwartelkoning, geen Kwartels. De volgende dag krijg ik een e-mail: 'Gisteravond hier weer 2 Kwartelkoningen bij Beijum, dus we hoeven helemaal niet ver weg, ik kan er zo heen fietsen binnen 5 minuten.' An

Kwartelkoning . Cursus Vogels in Nederland. Bron en meer waarnemingen: Waarneming.nl. Kijktip. Graanakkers in Zuid- en Oost-Nederland, met name Oost-Groningen. Wordt zelden gezien, veel vaker gehoord. In Europa. Broedvogel van geheel Europa met uitzondering van de Scandinavische landen We beginnen aan het 16 e seizoen van tellen en beschermen van de kwartelkoning. De simultaantellingen zijn dit jaar op 27/28 mei en 17/18 juni. Ik hoop dat je dan jouw telgebied(en) weer kunt tellen. Daarnaast zijn extra waarnemingen ook bijzonder welkom en de kans op bescherming van de roepplek wordt daarmee vaak ook groter Waarneming.nl - Alle waarnemingen uit de natuur online . inclusief niet inheemse en uitgestorven soorten * inclusief escapes ** inclusief niet telbare methode Welkom op de site van Vogelwerkgroep Oost-Veluwe. De medewerkers van Vogelwerkgroep Oost-Veluwe bestuderen en inventariseren in het wild levende vogels

Op deze pagina kunt u de waarnemingen in het Westland, Nederland bekijken of ook invoeren als u bent geregistree Naast het vaststellen van het landelijke aantal is deze telling ook belangrijk voor de bescherming van de Kwartelkoning. Doorgeven waarnemingen. Belangrijk is om een waarneming snel door te geven zodat er tijd is om er voor te zorgen dat uitmaaien word voorkomen. Dat geldt in elk geval voor elke eerste waarneming! Je waarneming kun je hier melden

Zoek in Waarnemingen. Waarnemingen . Op deze plek kunt u uw vogelwaarnemingen aan ons doorgeven. Het gaat hierbij vooral om schaarse of bijzondere vogels in Apeldoorn of directe omgeving. Afgelopen helaas weer geen kwartelkoning in het deel bij de IJssel wat we tellen 4. Werkwijze kwartelkoning beheer en coördinatie in Gelderland In dit hoofdstuk is stapsgewijs beschreven op welke wijze het kwartelkoningbeheer in de provincie Gelderland is uitgevoerd. Stap 1: Waarneming In alle potentiële kwartelkoning broedgebieden in Gelderland heeft Sovon waarnemers (vrijwilligers) actief om roepplaatsen op te sporen De waarnemingen van één van de vogelsoorten gebeuren als volgt: • Een roepende kwartelkoning gedurende minstens twee opeenvolgendewordt avonden of nachten waargenomen in het perceel of buiten het perceel, op maximaal 250 m van de perceelgrens. Deze waarneming wordt bevestigd door

Waarnemingen Geplaatst door Rob Versteeg op ma, 19/08/2013 - 18:52 Vanmiddag op de Veluwe t.h. van Vaassen (langs de Valkeniersweg ten oosten van de Enkhoutweg) zeker 25 kruisbekken, waaronder een groot aandeel 1e-jaars vogels Er zijn ook waarnemingen verzameld tussen de beide tellingen. In totaal zijn er dit jaar ruim 200 afzonderlijke roepplekken vastgesteld. Niet maaien Het grootste deel (circa driekwart) van de Kwartelkoningen is in Gelderland, Overijssel en Flevoland gehoord. De overige zijn vastgesteld in Drenthe,. Waarneming door LSB - Kwartelkoning Afgelopen nacht samen met Tim de Boer 2 Kwartelkoningen gehoord in de Ossenwaard, 3316.12 en 1 Waterral bij de Yperenplas, 3316.54 Pagina' De waarnemingen van één van de vogelsoorten gebeuren als volgt: Een roepende kwartelkoning wordt gedurende minstens twee opeenvolgende avonden of nachten waargenomen in het perceel of buiten het perceel, op maximaal 250 m van de perceelsgrens. Deze waarneming wordt bevestigd doo 't Zwelmpje 2011 nr. 2. Roofvogeltrek boven Walcheren in najaar 2011 met recordaantallen Ruigpootbuizerds en Blauwe Kiekendieven; 4 mei 2011, een Cirlgors op Westkapelle

In de Bovenste Polder onder Wageningen - oftewel in de uiterwaarden - is een kwartelkoning neergestreken. Deze schuwe vogel broedt in hooilanden en de uiterwaarden bij Wageningen is een van de weinige plekken in Nederland waar deze vogel nog regelmatig wordt gesignaleerd. Samen met de KNNV, de wetlandwachten van Vogelbescherming Nederland heeft Mooi Wageningen Staatsbosbeheer gevraagd om. VWG Meijendel inventariseert (broed)vogels in de duinen van Meijendel. Naast informatie over de werkgroep vindt u op deze site de vogelsoorten, kavels en tellers en de resultaten De waarneming van een broedgeval van bruine kiekendief, grauwe kiekendief, kwartelkoning, velduil of grauwe gors wordt beoordeeld door een medewerker van het Agentschap voor Natuur en Bos, van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek of van de Vlaamse Landmaatschappij. Indiening. Aanvraagformulie Zie ook Trektellen en Waarneming.nl. Beschermen van vogels en hun leefgebied Weidevogelbescherming in en rond Zutphen. De Tichelbeekse Waard, het uiterwaardengebied aan de westoever van de IJssel tussen de oude en de nieuwe brug, is een belangrijk broedgebied voor weidevogels als grutto, tureluur, wulp en soms zelfs kwartelkoning van Kanoet t/m Kwartelkoning: Algemeen. Algemeen; Bruujsel; Documentatie; Fotogalerij; Werkgroep. Inventarisatie; Nestkasten; Trektellen; Uile

Waarnemingen Kwartelkoning Werkgroep Avifauna Drenth

 1. gen Nationaal Park Dé Biesbosc
 2. g voor deze locatie te zijn, 3e dag aanwezig Foto: 2021-01-08 Marga Snijde
 3. gen tijdens het broedseizoen door Eric Wanders. Het gebied wordt door tientallen vogelaars bekeken, vooral vanuit het uitzichtspunt Na het beschermen van l Kwartelkoning in 2001, broedden er dit jaar 2 Kwartelkoningen in het moeras
 4. stens twee opeenvolgende avonden of nachten waargenomen op het perceel of buiten het perceel, op maximaal 250 meter van de perceelsgrens. Een werknemer van het Agentschap voor Natuur en Bos, een werknemer van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek of een bedrijfsplanner van de Vlaams
 5. Nederlandse lijst - Kwartelkoning Crex crex · Corn Crake. Hieronder staat de lijst met 441 vogelaars die Kwartelkoning in Nederland hebben waargenomen. De derde kolom geeft het totale aantal soorten aan dat die vogelaar in Nederland heeft waargenomen, de vierde kolom het jaar waarin de vogelaar deze soort voor het eerst waarnam
 6. g met de (agrarisch) beheerder; o Beheerder: bouw flexibiliteit in bij het beheer zodat je last

Benieuwd naar de resultaten van de Tuintelling? Bekijk ze allemaal hier Het gaat om de bruine kiekendief, de grauwe kiekendief, de kwartelkoning, de grauwe gors en de velduil. Als de nesten en jongen van deze soorten niet worden beschermd, is het risico groot dat maai- en oogstwerkzaamheden ze wegmaaien. Dit geldt ook voor volwassen kwartelkoningen die tijdens de rui van verenkleed wisselen Onze vogelwerkgroep bestaat sinds 1968. Het is door een paar enthousiaste vogellaars ontstaan. En deze hebben door heel de Beemster kasten geplaatst voor Torenvalken en Uilen Waarnemingen in het Gooi en omstreken bekijken en opvoeren: waarneming.nl . Waarnemingen van de 14 daagse Eempoldertellingen: Eempoldertellingen. Laatst bijgewerkt:24-01-2021 15:12 . Waarnemingen in het plasje bij de Maatpolder: Plasje Maatpolder. Laatst bijgewerkt:08-04-2018 16:4

Een soort is altijd érgens zeldzaam en érgens algemeen (uitzonderingen daargelaten). Wanneer observado net zo hard gaat groeien als waarnemingen.be en waarneming.nl, dan komt de voorpagina vol te staan met Lepelbekstrandlopers en Kleine Torenvalken (omdat er altijd wel iemand zal zijn die die soort op een dag zal zien (hier enkel een voorbeeld)) Kwartelkoning: Alsof je met je nagel langs de tanden van een kammetje ritst. Een aanhoudend, hees, mechanisch scherp raspend 'kreks-kreks Bijzondere waarnemingen in regio. Activiteiten. feb. 11. do Ja, ik geef toestemming Dutch Birding is wettelijk verplicht om je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies en soortgelijke technieken, en je te informeren over het gebruik daarvan op de site. Dutch Birding gebruikt cookies en soortgelijke technieken voor de volgende doeleinden: het optimaliseren van de website, het gebruik, beheer en gericht kunnen tonen van advertenties, de. Kwartelkoningen; Kwartelkoningen. Geschreven door Marc op 8 mei 2020. Geplaatst in Deelnemers Home Edition. In (de omgeving van) Zaltbommel gaan Erwin van der Speld en Gerrit Jan Schoenmaker ( Home Edition)Big Day-en voor het goede doel. Het werken met Waarneming.nl. waarnemingen. Winkel. In ons Vogelinformatiecentrum vindt u ook een winkel waar u alles vindt om de natuur in te gaan om vogels te kijken. Wij hebben het ruimste assortiment aan verrekijkers en telescopen (die u ook allemaal zelf kunt testen in onze vogelrijke tuin), speciale jassen, fleeces,.

Kwartelkoning, een mager jaar tekent zich af Sovon

De kwartelkoning zie je niet, maar hoor je wel. Deze zeldzame weidevogel houdt zich namelijk heel veilig op tussen het hoge gras in de Oeverlanden. Het mannetje maakt 's nachts tijdens het broedseizoen een heel kenmerkend hard geluid. En dat is ook de enige reden waarom we weten dat er tenminste één kwartelkoning in de Oeverlanden zit Net voor het jaareinde bevestigde minister Schauvliege in het Vlaams parlement (verslag p39) dat er drie soortbeschermingsprogramma's (SBP's) onder de kerstboom zouden liggen.Natuurpunt is tevreden dat er na lang wachten eindelijk concrete plannen op tafel liggen voor de Europees beschermde hamster, grauwe kiekendief en kwartelkoning.. Natuurpunt wil constructief meewerken aan een toekomst. Waarnemingen in 2003 hebben laten zien dat deze wijze van maaien reeds door een aantal boeren wordt gebruikt, en bevestigen dat Kwartelkoningen (zowel volwassen vogels als kuikens) goede gelegengheid hebben te ontkomen

Onderwerp: Kwartelkoning CREX CREX zo jun 03, 2012 1:37 pm Wie herinnert zich nog de hilarische zoektocht met Peter naar de Crex crex in de Kalkense Meersen... Ook dit jaar zijn er sinds een maand wer heel wat waarnemingen van deze soort in Oost-Vlaanderen (maar die worden op waarnemingen.be wegens zijn kwetsbare status allemaal verborgen) Kwartelkoning. Halsband- en Kleurringprojecten Geese.org Cr-birding.org Frank Majoor. Vogelveren Michel Klemann's verensite. Landelijke organisaties Stichting ARK Vogelbescherming Nederland Dutch Birding. Regionale organisaties Gelderse Natuur en Milieu Federatie. PGO's in Nederland Sovon RAVON De Vlinderstichting De Zoogdiervereniging FLORO De waarneming van een broedgeval van bruine kiekendief, grauwe kiekendief, kwartelkoning, velduil of grauwe gors wordt beoordeeld door een medewerker van het Agentschap voor Natuur en Bos, van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek of van de Vlaamse Landmaatschappij. Indiening. Aanvraagformulie Het gebruik van losse waarnemingen in het Vlaamse natuurbeleid. De cruciale rol van waarnemingen.be. Kwartelkoning Agentschap voor Natuur en Bos (2015c) Roerdomp Agentschap voor Natuur. Geef waarnemingen van kwartelkoningen daarom door. Opvallende kenmerken Typische ralachtige, met rank postuur en lange nek. Opvallend lange poten, die vogels laten hangen bij opvliegen uit vegetatie. Kenmerkende oranjebruine bovenvleugels vooral in vlucht opvallend

Nature Today | Voor kwartelkoningen moet je in Groningen zijn

Waarneming.n

 1. gsplan Kwartelkoningen in graslanden, dat in de loop van 2002 zal verschijnen, is door SOVON Vogelonderzoek Nederland een overzicht gemaakt van de gebieden die in Nederland van belang zijn voor het voorkomen van de Kwartelkoning
 2. De Tjamme is één van de eerste natuurontwikkelingsprojecten in Nederland. Het gebied werd in 1983 aangekocht en is sindsdien veranderd in een gevarieerd landschap. In de Tjamme vinden we moerassen, graslanden, open water en bos. 's Winters bezoeken honderden ganzen en eenden de plassen om te rusten en te eten. In het najaar kunnen we grote groepen Lepelaars waarnemen
 3. uut prachtig zien en horen. Medewaarnemer Tijmen van Doornik maakte een filmpje van dit moment: Na deze waarne
 4. g. Alle aanwezige vogelaars waren razend enthousiast! Zo makkelijk een Kwartelkoning zien was me in het verleden nog niet gelukt. Nog nooit was ik in de gelegenheid een foto van een kwartelkoning te maken.
 5. gen buiten deze tellingen worden sinds 2001 systematisch verzameld. Enkele leden van de groep hebben losse waarne

Tweede telweekend Kwartelkoning Sovon

 1. gen. Bron en meer waarne
 2. 2-1-2015 1 gr zilverreiger hoek zuiderweg/jisperweg fort jisperweg. 5-2-2015 1 man sperwer vloog over de middenweg richting Oortwijn. 11-2-2015 1 gr zilverreiger middenweg achter J.Kohn
 3. gen. 5) Waarne
 4. 2-1-2015 1 gr zilverreiger volgerweg achter Bakker zouthandel. 2-1-2015 1 gr zilverreiger middenweg Homan. 5-1-2015 3 gr zilverreigers zuiderweg (1fort jisperweg 1tegenover konijn 1 achter schagen
 5. gen (Waarne
 6. gen. Bron en meer waarne
 7. gen Ook in de komende weken kunnen (nieuwe) vogels gehoord worden. Ga naar www.kwartelkoning.nl voor het doorgeven van waarne

Twijfels over andermans waarneming(en)? Heb je van een bepaalde soort zelf geen waarnemingen gedaan, maar iemand anders wel via bv. waarnemingen.be, dan kun je op de kaart zien wie de waarnemer is geweest. Vertrouw je de waarneming niet, geef dan voor je schatting 'N: niet aanwezig' op, en zet een korte motivatie in het opmerkingenveld Kuifmees, Parus cristatus, 10,5 - 12 cm. Herkenning. Net zo groot als de Pimpelmees, een grappige vogel om te zien met zijn mooie kuif. De rug is ongetekend bruingrijs, borst en buik zijn licht van kleur

Kwartelkoning - Wikipedi

Uitgebreide informatie over alle vogels van Nederland. Een overzicht van alle soorten en per soort een aparte pagina met onder andere de belangrijkste kenmerken, een foto, geluid, verspreiding en een omschrijving Dit geldt ook voor volwassen kwartelkoningen die tijdens de rui van verenkleed wisselen. De ad-hoc-subsidie kan snel inspelen op een waargenomen broedgeval. Dit document beschrijft per soort de vereisten waaraan de waarneming moet voldoen en de na te leven voorwaarden om het nest, de jongen of het territorium van de vogels te beschermen

Na de waarneming van Nico uit 1987 is dit de 2e waarneming voor de regio en voor de meesten een nieuwe regiosoort. 15-12-2019, Sneeuwgors - Alteveer Als ik tijdens mijn ronde voor de ganzen- en zwanentelling in december de Holterweg op rijd, vliegt er plotseling een vogel op en vliegt vlak voor mijn auto langs om vervolgens even verderop weer te gaan zitten Beide waarnemingen zijn uitzonderlijk te noemen. Recente waarnemingen in Vlaanderen van de Grote Kwartelkoning habitat (Koffijberg 2007). Op maandagavond 18 juni zong de tweede Kwartelkoning nog uit volle borst. Het eerste mannetje hoorden we pas na lang wachten 2 kee Verblijfplaatsen op kerkzolders, in ijskelders, bunkers en andere objecten: De gekende verblijfplaatsen in het habitatrichtlijngebied en omgeving (kerkzolder Zelem, Lummen, Zelk, Donk, Fort Leopold en citadel van Diest, ijskelder van het kasteel Ten Hamel), inclusief de objecten waarvan enkel historische waarnemingen bekend zijn, moeten allemaal beschermd worden en in goede staat gehouden.

Kwartelkoning onderweg Werkgroep Avifauna Drenth

kwartelkoning 4of velduil - pagina 2 van Gegevens van de eventuele contactpersoon 2 Vul hieronder eventueel de gegevens in van de persoon met wie het ANB contact kan opnemen voor meer informatie over de waarneming van de vogel. Die contactpersoon kan bijvoorbeeld een vrijwilliger van een natuurvereniging zijn

Natuur rondom de abdij van Park – Norbertijnenabdij van ParkNatuurommetje “t Gaegelpad” – NWGRBLIKVANGERS van 21-12 tot en met 27-12-2015 | MergusNatuur in Drenthe | Werkgroep Avifauna Drenthe
 • Bekkenpijn overgang.
 • Bandenprofielmeter Halfords.
 • Klassieke wandelstok.
 • SD kaartlezer voor iPad.
 • Kefta kruiden.
 • Aluminium kaders op maat.
 • Fietsenhal Ede ENKA.
 • Franco German War.
 • Verpleegsterskapje Knutselen.
 • Menukaart havenhuis etten leur.
 • Arganolie haar Etos.
 • Harde opgezette buik.
 • Anakinra biological.
 • Keeping Up with the Kardashians episodes.
 • Lang Engels woord.
 • Doppen op kiezen paard.
 • Energievergelijking natuurkunde.
 • CPL paard.
 • Sublime with Rome.
 • Tandriemschijf.
 • Het Eiland Proefaflevering Deel 2.
 • Kolb test met grafiek.
 • Sealskin Duka montagehandleiding.
 • Klokhuis wedstrijd.
 • Voedingsjurk Winter.
 • Super coloring Unicorn.
 • Pelletkachel Tiel.
 • Peter Ostrum imdb.
 • Montessori werkjes.
 • Yale deur.
 • Noten trompet.
 • Facer watch faces.
 • Krukje met vacht Action.
 • Clostridium perfringens paard.
 • Ark van het verbond Islam.
 • Best Eevee evolution names.
 • Musea Amsterdam en omgeving.
 • Niet om over naar huis te schrijven.
 • Witte duif in tuin.
 • Kindervoorstelling theater.
 • Grey's Anatomy seizoen 18.