Home

Mediadecreet reclame

Wijziging Mediadecreet - reclame per klokuur. De nieuwe Europese Richtlijn Audiovisuele Mediadiensten versoepelt het aantal minuten reclame dat per uur mag worden uitgezonden op (lineaire) televisie. Deze nieuwe richtlijn moet in de eigen regelgeving worden omgezet tegen 19 september 2020 Mediadecreet. Geconsolideerde tekst van het Mediadecreet van 27 maart 2009, bijgewerkt tot 8 mei 2020. Besluit regionale televisieomroeporganisaties. Besluit van 23 november 2018 (pdf).

Het Mediadecreet stelt dat afzonderlijke reclame- en telewinkelspots de uitzondering zijn. Televisiezenders mogen per dag slechts één afzonderlijke reclame- of telewinkelspot uitzenden. Voor televisiezenders die in lus uitzenden, is één afzonderlijke reclame- en telewinkelspot toegestaan per lus in plaats van per dag Dit decreet heeft verschillende wijzigingen en coördinaties ondergaan. Het meest recente algemene mediadecreet is het decreet van 27 maart 2009 betreffende radio-omroep en televisie. Veel bepalingen in dat decreet zijn gebaseerd op de Europese regelgeving. Het Mediadecreet bepaalt wat er in de audiovisuele media kan en wat niet Televisie- en radioprogramma's (en reclame) zijn onderworpen aan het Mediadecreet ((opent in nieuw venster)) van 27 maart 2009. Dat decreet beschermt de kijker onder meer tegen overmatige reclameboodschappen en uitzendingen die niet door de beugel kunnen. De openbare omroep VRT heeft zijn eigen klachtendienst Nu schrijft het Mediadecreet nog voor dat omroepen per uur 12 minuten reclame mogen uitzenden. 20 procent van elk uur dus Dit is een fragment van een Video van de Zevende Dag van 21/04/2013 dat geleend werd van de YouTube account en website van Wilfried Vandaele, Vlaams Parlementslid en Mediaspecialist van de N-VA.

Het is nog even afwachten hoe dit precies in het Vlaamse Mediadecreet vertaald zal worden. We volgen het in elk geval op de voet op. Maar België heeft toch al richtlijnen rond Influencer Marketing? België heeft sinds oktober 2018 al aanbevelingen voor Influencer Marketing onder de vleugels van de Raad voor de Reclame B. Beoordeling 10.1. Artikel 79, § 1, van het Mediadecreet schrijft voor dat televisiereclame duidelijk herkenbaar moet zijn en moet kunnen worden onderscheiden van redactionele inhoud. Reclame moet worden gescheiden van andere onderdelen van het programma met visuele en/of akoestische en/of ruimtelijke middelen De boodschappen zijn bedoeld om te informeren, te sensibiliseren, een campagne te lanceren Ze kunnen nooit als individuele reclame dienen, enkel voor zaken die in het algemeen belang zijn van de mediagebruikers. Het mediadecreet bepaalt wie zulke boodschappen kan aanvragen en aan welke voorwaarden die boodschappen dan moeten voldoen

Zoek Freelance Reclame - Vind Snel Een Freelance

sluikreclame: het anders dan op grond van deze wet vermelden of tonen van namen, (beeld)merken, producten, diensten of activiteiten van personen, bedrijven of instellingen als redelijkerwijs kan worden aangenomen dat daarmee wordt beoogd of mede wordt beoogd reclame te maken, met dien verstande dat het oogmerk in elk geval aanwezig is als de vertoning of vermelding tegen betaling of. Verder bevat het Mediadecreet enkele regels in verband met commerciële communicatie over specifieke producten. Het gaat hier over sigaretten en tabak, geneesmiddelen, wapens, alcoholhoudende dranken en suikerhoudend snoepgoed. Die regels zijn terug te vinden in de artikelen 64 tot en met 69 van het Mediadecreet FAQ items aan het laden... Home Gebruiker Development 2021-01-04T15:30:35+01:00. Autobeletterin

15 kenmerken van een goede reclamestrategie. Door de opkomst van nieuwe media zoals internet, social networks en mobiele telefonie in combinatie met steeds kritischer en interactiever wordende consumenten, neemt het belang van traditionele massacommunicatie en reclame af Opgeleukte reclame Vier in strijd met Mediadecreet. De opgeleukte reclameblokken op Vier zijn in strijd met het Mediadecreet. SBS Belgium (Vier en Vijf) dient de overtreding stop te zetten. Dat heeft de Vlaamse Regulator voor de Media (VRM) meegedeeld. do 20 dec 2012 09:0 Artikel 79, § 1, van het Mediadecreet schrijft voor dat televisiereclame duidelijk herkenbaar moet zijn en moet kunnen worden onderscheiden van redactionele inhoud. Reclame moet worden gescheiden van andere onderdelen van het programma met visuele en/of akoestische en/of ruimtelijke middelen reclame. Op dat vlak heeft de Vlaamse wetgever niet gekozen voor co- en zelfregulering, zoals bij ons, maar het hele gebied ondergebracht in een wettelijke regeling: het Mediadecreet. Het voordeel daarvan is dat alles netjes bij elkaar staat; zelfs het verbod van misleiding is in dat decreet geregeld, alsmed In mei 2016 deed de Europese Commissie een aantal voorstellen om de Richtlijn Audiovisuele Media te herzien. Niet enkel televisie, maar ook video-on-demanddiensten (zoals Netflix) en online videoplatformen (zoals YouTube) werden besproken. De Commissie voorziet minder regels voor reclame op televisie, maar meer regels voor de bescherming van minderjaringen en voor online videoplatformen

Wijziging Mediadecreet - reclame per klokuur Vlaamse

Het Mediadecreet schrijft nu voor dat omroepen 12 minuten per uur reclame mogen uitzenden. Dat is dus maximaal 20 procent van de totale zendtijd. Met de versoepeling wordt die 20 procent berekend over grotere tijdsblokken. Meerbepaald tussen 6 uur 's ochtends en 18 uur 's avonds en van 18 uur 's avonds tot middernacht wijziging mediadecreet - reclame per klokuur De nieuwe Europese Richtlijn Audiovisuele Mediadiensten versoepelt het aantal minuten reclame dat per uur mag worden uitgezonden op (lineaire) televisie. Deze nieuwe richtlijn moet in de eigen regelgeving worden omgezet tegen 19 september 2020 De onafhankelijke toezichthouder voor de Vlaamse audiovisuele media (VRM) heeft de VRT een boete opgelegd van 10.000 euro omdat de regels rond sponsorvermelding niet nageleefd werden Reclame op TV en kinderen gaan vaak niet goed samen: kinderen moeten toegang hebben tot media maar mogen daarbij wel rekenen op minimale bescherming. Vroeger bestond de '5 minutenregel', waarmee reclame tijdens en rond kinderprogramma's verboden was Ideële reclame heeft een maatschappelijk doel. Bij Ideële reclame gaat over maatschappelijke onderwerpen met als doel bewustwording te creëren en een gedragsverandering te bewerkstelligen. Een voorbeeld van ideële reclame zijn de reclamecampagnes van Veilig Verkeer Nederland en van SIRE. Verschil commerciële reclame en ideële reclame

Het Vlaamse mediadecreet diende hierna aangepast te worden. Door het verlies van het reclamemonopolie en drastische besparingen liep het marktaandeel van VTM nog verder terug, met een absoluut dieptepunt van 18% in juli 2003. Ook het VTM Nieuws moest zijn marktleidersrol weer afstaan aan Het Journaal van de VRT (Belga) SBS België (VIER en VIJF) schikt zich naar de interpretatie van de Vlaamse Regulator voor de Media (VRM) en past de omkadering van de reclame aan. Dat zegt Kristof Demasure, woordvoerder. > het mediadecreet is goedgekeurd. Er komen dus 5 regionale radio's en 250 > lokalen. > Als radio's hun licentie niet binnen 9 maanden gebruiken wordt deze terug > ingetrokken. > > bron: > www.fmradio.be > Vanaf nu wordt het met deze regering veel beter, klonk het in 1999!!! En wel daarom: *Van 300 lokale radio's gaat men naar 250 SBS België (VIER en VIJF) schikt zich naar de interpretatie van de Vlaamse Regulator voor de Media (VRM) en past de omkadering van de reclame aan. Dat zegt Kristof Demasure, woordvoerder van SBS, donderdagmiddag

Mediadecreet en wetgeving Vlaamse Regulator voor de Medi

Nu schrijft het Mediadecreet nog voor dat omroepen per uur 12 minuten reclame mogen uitzenden. 20 procent van elk uur dus. Met de versoepeling wordt die 20 procent berekend over grotere tijdsblokken, namelijk tussen 6 uur 's ochtends en 18 uur 's avonds en van 18 uur 's avonds tot middernacht De reclameblokken die de SBS België-zender VIER wilde aantrekkelijker maken met animatiefilmpjes en 'De snelste quiz' tussen de commercials door, zijn in strijd met het Mediadecreet. Dat meldt de VRM, de Vlaamse Regulator voor de Media. SBS België legt zich neer bij de interpretatie van de VRM

Reclame in de programma s In het Mediadecreet wordt uitgegaan van het basisprincipe, zoals verwoord in artikel 101, 1, dat er een duidelijke scheiding moet zijn tussen reclame en programma s Daarom wordt in artikel 105, 1, van het Mediadecreet gesteld dat de programma s geen reclame, in welke vorm dan ook, mogen bevatten, tenzij die niet te vermijden is Artikel 105 beschrijft wat als niet te. Op 8 mei jl. werd een wijziging aan het bestaande Mediadecreet gepubliceerd, waardoor de versoepeling van de reclametijd nu al is toegestaan. De nieuwe regeling bepaalt dat televisiezenders tussen 6.00 uur 's ochtends en 18.00 uur 's avonds maximaal 144 minuten reclame mogen uitzenden

Het laatste nieuws met duiding van redacteuren, achtergronden, columns, opinie, wetenschap, en recensies van kunst & cultuur door De Morgen Maar waarom zien de traditionele zenders, spelers zoals Bhaalu niet graag komen. Vooraleerst vrezen ze dat hun eigen dienst Stievie niet van de grond zal komen. Ten tweede vinden ze dat Bhaalu zich niet houdt aan het mediadecreet en illegaal is. Maar de grootste zorg van de zenders is het verlies aan reclame-inkomsten Hierop volgend moest het Vlaamse mediadecreet aangepast worden. Op 30 januari 1995 startte Ka2, het tweede kanaal van VTM. In 1997 werd de zender omgedoopt tot Kanaal2 en later werd de zender hernoemd tot KanaalTwee (2002), 2BE (2008) en uiteindelijk Q2 (2016). Op 25 augustus 2000 begon Vitaya met uitzenden

Te veel reclame in Dagelijkse Kost en VTM Kids Jr. 04/03/2020 Het Mediadecreet schrijft voor dat het aandeel van televisiereclame- en telewinkelspots per klokuur niet meer dan 20. beschermen tegen onder meer reclame via audiovisuele mediadiensten. 3 Het nieuwe Vlaamse Mediadecreet, pas integraal in werking sinds 1 september 2009, gaat zelfs verder dan wat de Europese richtlijn oplegt. Het Mediadecreet bevat een afzonderlijke afdeling (art. 70-77) Het Mediadecreet bevat een afzonderlijke afdeling (art. 70-77) 4 waarin voor de Vlaamse omroepen tal van bijkomende inhoudelijke en vormelijke verplichtingen en beperkingen worden opgelegd aan.

Stadsradio Vlaanderen krijgt twee maanden de tijd om zich in regel te stellen met het mediadecreet. De Vlaamse Regulator voor de Media (VRM) gaf de vierde netwerkradio een waarschuwing na klachten van Club FM. Buiten reclame voor het W-Fest heb ik op de Hasseltse frequentie zo goed als geen reclame gehoord Aangezien het Mediadecreet stelt dat reclame duidelijk herkenbaar en onderscheiden van de redactionele inhoud moet zijn, had de commerciële zender de spot in het reclameblok moeten plaatsen. Mediadecreet bovendien geheel overbodig zijn : verschillende omroepprogramma's zullen nooit één en dezelfde reclameblokken brengen. Zoals Streekradio's zelf ook aanvoert, wil men met de toepassing van ontkoppelde reclame de economische leefbaarheid van de radio's immers verhogen a) wij GRATIS het recht blijven behouden om reclame door te spoelen b) wij programma's kunnen (blijven) opnemen op de manier die wij wensen. De toelating om programma's op te nemen (waarvoor men betaalt bij bv Telenet, Belgacom, TV Vlaanderen, enz) staat immers expliciet vermeld in de wet op het auteursrecht (recht op Thuiskopie om nadien in familiekring te kunnen bekijken)

Versoepeling van regels voor reclame moet mediabedrijven

Video: De mediaregelgeving Vlaanderen

De spelregels van de media: het Mediadecreet Mediawijs

Aangezien onderzoek uitwijst dat gokken door reclame genormaliseerd wordt, en vooral voor jongeren als vanzelfsprekend wordt beschouwd, De Vlaamse overheid heeft reeds bepalingen vastgelegd in het Mediadecreet, die de commerciële communicatie voor specifieke producten aan banden legt (bvb. alcoholhoudende dranken). 3 AUDIOVISUELE MEDIA, RECLAME EN MINDERJARIGEN gaande van een waarschuwing tot het opleggen van administratieve geldboetes (art Mediadecreet). Sinds 2005 worden de uitzendingen (zowel radio als televisie) van de Vlaamse omroepen regelmatig en gericht gemonitord 10. Toch heeft de VRM, in het kader van de bescherming van kinderen en minderjarigen, tot nu toe enkel uitspraken gedaan in verband. Reclame doorspoelen, uitgesteld kijken, er is de laatste tijd nogal wat rond te doen. En helaas lijkt het er meestal op dat we vroeg of laat voor die dingen zullen moeten betalen. Een petitie wil er iets aan doen Nu schrijft het Mediadecreet voor dat omroepen per uur 12 minuten (20 procent) reclame mogen uitzenden. Dankzij de versoepeling berekent men die 20 procent over twee grotere tijdsblokken: 6 uur tot 18 uur én 18 uur tot 00 uur. De mediaconsumptie neemt sinds de start van de coronacrisis toe,.

Klachten over media Vlaanderen

 1. uten). Medialaan , dat vtmKzoom reeds vervangen heeft door VTM Kids en VTM Kids Jr. , betwist de vaststellingen van de VRM niet en erkent dat de maximale duurtijd voor reclame vijf maal werd overschreden tijdens de onderzochte periode
 2. derjarigen en hun rechten. 11.03.2020. Advies. Stel
 3. ister Bourgeois niet in op het verzoek van de commerciële zenders.Kinderprogramma's moeten reclamevrij blijven. Ik ben ook blij dat er i
 4. g tegen betaling of soortgelijk
 5. Vlaams Mediadecreet: • regels rond reclame voor kinderen en jongeren • reclame niet voor alles en iedereen toegelaten • commerciële zenders >< openbare omroep Toezicht: Vlaamse Regulator voor de Media Wettelijke regulering . Reclamewetgeving Jury voor Ethische Praktijken inzake Reclame (JEP
 6. Deel 2: Omstreden reclame?! Vlaamse Regulator voor de Media (VRM) De Vlaamse Regulator voor de Media (VRM) houdt in het oog of het mediadecreet wordt nageleefd. In het mediadecreet staat wat er wel en niet kan in audiovisuele media als radio en televisie. Dit orgaan gaat met andere woorden na of reclameregel
 7. derjarigen te beschermen tegen onder meer reclame via audiovisuele mediadiensten4. Het nieuwe Vlaamse Mediadecreet, pas integraal in werking sinds 1 september 2009, gaat zelfs verder dan wat de Europese richtlijn oplegt. Het.

Versoepeling van regels voor reclame op tv door

Kanaal Z krijgt boete wegens te veel reclame - Het Nieuwsblad

Aangepast Vlaams Mediadecreet en betalend reclame

De Vlaamse Regulator voor de Media (VRM) heeft Vitaya een geldboete opgelegd van 5.000 euro voor het niet duidelijk herkenbaar afbakenen van reclame en red.. Reclame is niet meer weg te denken uit de televisiewereld. Omroepen kunnen niet meer overleven zonder inkomsten uit reclame. Ze experimenteren met alternatieve reclamevormen zoals productplaatsing waarbij mediadecreet vroegen we ons af of deze zenders zich aan de opgelegde voorwaarden houden Zowel het Mediadecreet als Europese regelgeving bepaalt dat televisiereclame duidelijk herkenbaar moet zijn en duidelijk onderscheiden van redactionele inhoud. De VRM is van oordeel dat De snelste quiz ter wereld, De kortste show en andere animatiefilmpjes als redactionele inhoud moeten worden beschouwd en bijgevolg niet in dereclameblokken mogen worden uitgezonden RTL4 bestaat nu 30 jaar en nog steeds na 30 jaar geen commercieel Nederlandse zenders te ontvangen via telenet! In 1989 werd een mediadecreet goedgekeurd in Belgie om de vlaamse commercieel zenders het alleenrecht te geven om uit te zenden in Belgie via de kabel. Nochtans staan RTL TVI en RTL Ger..

De Vlaamse Regulator voor de Media (VRM) heeft Medialaan in totaal 17.500 euro boete opgelegd na inbreuken op de regelgeving betreffende reclame. Tijdens c.. Art. 6: Opheffing Art. 49 Mediadecreet Zoals op de vergadering van 19 februari 2018 meegedeeld aan de vertegenwoordigers van het kabinet van de minister, legde de Sectorraad Media intern al een traject af m.b.t. de problematiek van artikel 49 van het Mediadecreet en de betalende boodschappen van politieke (kandidaat-) mandatarissen

Nieuwe regels voor Influencer Marketing? - Sirius Lega

 1. Advies 3 jaar Mediadecreet 2 22 februari 2012 mediadiensten2 (punt 2.1 en 2.5), alsook dat een globale herziening een goede optie was, maar niet mocht leiden tot nieuwe rechtsonzekerheid (punt 2.2). Na drie jaar toepassing van het Mediadecreet stellen de vertegenwoordigers van d
 2. Bij het bepalen van de sanctie houdt de VRM er rekening mee dat in de betrokken uurschijf de uurlimiet voor reclame - de duur van de sponsorvermelding meegeteld - niet werd overschreden en dat in de afgelopen jaren ten aanzien van Medialaan geen gelijkaardige inbreuk op het Mediadecreet werd vastgesteld
 3. Mediadecreet). Wanneer in deze masterscriptie het begrip 'product placement' voorkomt, is evenwel uitsluitend productplaatsing op SNS bedoeld en blijft productplaatsing in voor de Reclame van oktober 2018 zo goed als de enige richtsnoeren vormen. De Raad voo

Een eerste vastgestelde overtreding heeft betrekking op het uitzenden van reclame in programma's. Het Mediadecreet stelt dat programma's geen reclame mogen bevatten tenzij die niet te. Het Mediadecreet laat productplaatsing toe, dit echter onder specifieke voorwaarden. Zo mogen de producten of diensten in kwestie geen overmatige aandacht krijgen. Bij het bepalen van de sanctie houdt de VRM rekening met eerdere beslissingen over gelijkaardige inbreuken bij DOBBIT TV en met het beperkte kijkbereik van het programma Het Mediadecreet bepaalt dat reclame en telewinkelen duidelijk 'als dusdanig herkenbaar' moeten zijn en 'onderscheiden zijn van de programma's'. Een advertentie moet dus netjes gegroepeerd worden in reclameblokken. Elke reclame in programma's zelf wordt beschouwd als sluikreclame

Vier krijgt waarschuwing voor reclame in Slimste Men

Reclame kon zo meer worden doorgespoeld, waardoor adverteerders minder betaalden voor reclameruimte. Op dit moment zijn er tussen de belangrijkste Vlaamse omroepen en distributeurs doorgifte-akkoorden afgesproken, maar Telenet heeft ondertussen wel een procedure aangespannen tegen het decreet Signaalintegriteit 5 geen reclame voor prostitutie, ontucht en seksuele diensten..... 175 6 Verbodsbepalingen ter bescherming van mediadecreet 2005 en het gemoderniseerde mediadecreet 2009.... 443 5 omroepactiviteiten en -diensten: definities..... 458 6 het drielagenmodel: omroeporganisaties. Geen reclame meer doorspoelen 04/04/13 om 00:00 De zenders lobbyen op Vlaams niveau voor de invoering van de notie 'signaalintegriteit' in het Mediadecreet. Dat principe legt de operatoren een aantal verplichtingen op. De programma's moeten worden uitgezonden zoals de zenders ze doorsturen

En reclame die kijkers irriteert, of die niemand ziet, is weggegooid geld. »Ik begrijp wel dat reclame mensen soms ergert, zelfs als ze gedoseerd wordt gebracht, maar zo werkt het systeem nu eenmaal Bijvoorbeeld een reclame waarin homo's als verwijfd worden gepresenteerd, of oudere mensen als traag, Meestal gaat het om reclames die toch binnen de vrijheid van meningsuiting vallen. Alleen wanneer er publiekelijk wordt opgeroepen tot discriminatie, haat of geweld tegenover die bepaalde personen of groepen, kan Unia optreden UBA Position Paper - Reclame en redactionele inhoud op tv: Strengere interpretatie van de regels voor lineaire TV in het Mediadecreet

Online wordt reclame maken aan banden gelegd voor online casino's en online speelhallen. Online casino's en online speelhallen mogen vanaf 1 juni 2019 enkel nog reclame maken op hun eigen website, niet meer op externe websites. Toch lijken er nog meer beperkingen op gokreclame op komst te zijn Dit is in strijd met het Mediadecreet, omdat een sponsorboodschap niet mag aanzetten tot consumptie. Op 2BE werd er een sponsorboodschap uitgezonden zonder sponsoridentificatie en daarbovenop twee reclameblokken waarbij ze niet duidelijk afgebakend hadden tussen reclame en redactionele inhoud. (blg, 2016) (tove, 2016) blg. (2016, November 26) Artikel 146, § 2, van Mediadecreet gaat als volgt : § 2. De lokale radio-omroeporganisaties houden zich, nadat ze een erkenning hebben gekregen, voor de volledige duur van de erkenning aan de Over de inhoud van reclame kan de algemene kamer enkel uitspraak doen naar aanleiding van een schriftelijke,.

Is er reclame op de VRT? VRT

Mediadecreet, goedgekeurd in maart 2009, ter zake een opmerkelijke reeks nieuwe voorschriften en verbodsbepalingen. Aangezien deze regelgeving slechts effectief kan worden bieden, kunnen de kijkers ook zelf meer eigen verantwoordelijkheid dragen om reclame te vermijden VRT betaalt om reclame FIFA uit te zenden. News. effectief van maatschappelijk belang zijn gelet op de openbare functie van de VRT en de bepalingen van het Vlaamse Mediadecreet,. 2BE (het huidige Q2) krijgt een boete van 7.500 euro voor verschillende inbreuken op het Mediadecreet (niet conform de regelgeving uitzenden van een sponsorboodschap en het niet duidelijk herkenbaar afbakenen van reclame en redactionele inhoud)

VTM beboet: Kinder Bueno tijdens ‘Belgium’s Got Talent

Nu schrijft het Mediadecreet nog voor dat omroepen per uur 12 minuten, of 20 procent, reclame mogen uitzenden. Met de versoepeling wordt die 20 procent berekend over grotere tijdsblokken, namelijk tussen 6 uur 's ochtends en 18 uur 's avonds en van 18 uur 's avonds tot middernacht Ochtend - Geraakte vannacht niet in mijn bed. Door het analyseren van de aanpassing en de inhoud van het Mediadecreet was ik zo geboeid geraakt dat ik de klok uit het oog verloren was. Uiteindelijk om 03:00 gaan slapen, niet echt goed voor mijn gezondheid maar doodgaan zullen we er ook niet van De beperkende maatregelen in het huidig mediadecreet beschouwt het Kinderrechtencommissariaat als een minimum. Een uitgebreidere bescherming van minderjarigen tegen reclame dringt zich op. . Daarnaast doet het Kinderrechtencommissariaat de aanbeveling om beperkende maatregelen ook toe te passen op gezinsprogramma's De VRT gaat voortaan ook publiciteitsruimte verkopen op de websites van haar radionetten en op de sites één.be, canvas.be en sporza.be. Wie surft naar de site van Donna, Studio Brussel, Radio 1 en 2 en Klara en dan klikt op 'Luister live', krijgt vandaag (28/02) al een reclame-animatie te zien van een ''Luxeauto die het leven begrijpt''

Welke vormen van reclame komen op ons af?

VRM legt VRT geldboete op na inbreuk tegen het Mediadecreet in verband met sponsoring 22 juli 2020 De VRM, de onafhankelijke toezichthouder voor de Vlaamse audiovisuele media, controleerde op 3 februari van 16u tot 22u de uitzendingen van verschillende televisieomroeporganisaties Het mediadecreet geeft de regionale televisieomroepen de opdracht om voor een welomschreven regio televisieprogramma's uit te zenden die de inwoners informeren over wat er reilt en zeilt en die de algemene sociale en culturele ontwikkeling van de regio bevorderen. Ze moeten hun middelen halen uit reclame en sponsoring en zich onafhankelijk en. 21°, van het Mediadecreet). Niet-lineaire omroepprogramma's daarentegen kunnen door de gebruiker worden beluisterd of bekeken op zijn verzoek op een door hem gekozen moment en op basis van een door de omroeporganisatie geselecteerde programmacatalogus (artikel 2, 23° en 24°, van het Mediadecreet) Omdat zowel VTM als CAZ de regelgeving rond het uitzenden van reclame geschonden hebben, legt de Vlaamse Regulator voor de Media (VRM) hen een administratieve geldboete van respectievelijk 7.500.

Reclame doorspoelen wordt op termijn betalend, kopte Terzake reeds in april 2013 (Reclame doorspoelen wordt op termijn betalend, 2013, 16 april). En ook vandaag de dag laat het 'probleem' van reclame doorspoelen zijn sporen achter in het huidige media- en televisielandschap Europese producties, overeenkomstig artikel 154 (artikel 180, §2, derde lid, van het Mediadecreet). De eventuele compensatie voor het verlies van reclame-inkomsten als gevolg van het «uitgesteld televisiekijken » stelt de omroeporganisaties aldus in staat om aan de uit die bepaling voortvloeiende verplichting tegemoet te komen en he Reclame. Simons heeft ook een reclamespotje ingesproken van British Airways, wat op 27 juni 1994 leidde tot de beslissing van de Vlaamse Raad van Reclame en Sponsoring dat het spotje een inbreuk was op het mediadecreet

Vitaya - Het NieuwsbladMonitoring radio’s: ‘Big Brother’ luistert mee – LokaleArchief symposium 2014 | Vlaamse Regulator voor de Media

te vermelding van het woord 'reclame' opgelegd. Bij de toetsing van een bepaalde uitzending aan artikel 79, § 1, van het Mediadecreet, moet telkens in concreto worden nagegaan of de gebruikte middelen om reclame te scheiden van andere onderdelen van het programma, doeltreffend zijn reclame en dus als reclame her-kenbaar gemaakt worden. Op het moment van het onderzoek was het oude Mediadecreet van kracht. Het vermelden van reclame, mer-ken, namen en logo's in een pro-gramma was in strijd met het basisprincipe van het oude Media-decreet, namelijk dat er een duide-lijke scheiding tussen reclame e

Reclame in programma's: scheidingsprincipe Art. 79 § 1 eerste lid van het Mediadecreet bepaalt: «televisiere-clame, zelfpromotie uitgezonderd, en telewinkelen moeten duidelijk her-kenbaar zijn en moeten kunnen wor-den onderscheiden van redactionele inhoud. []». In het programma «Start to game» op Gunk TV komen tus samenvatting: media functies van de massamedia massamedia zijn kanalen waarmee een zender informatie kan bezorgen aan een grote groep ontvangers. er wordt vaa Binnenkort wordt de nieuwe Europese Richtlijn Audiovisuele Mediadiensten (AVMS Richtlijn) omgezet in het Vlaamse Mediadecreet. Het Vlaams Parlement is hiermee op dit eigenste ogenblik aan de slag. Naast heel wat andere aanpassingen, zien we in de AVMS voor het eerst duidelijke Europese regels opduiken rond influencer marketing

 • Kringloop hoekbank.
 • Rainbow high in the Sky original.
 • NHN Alkmaar.
 • Youngtimer BMW X3.
 • Ben ik echt verliefd.
 • 1/2 unf in mm.
 • Pizzeria Scheveningen.
 • Glasscherven betekenis.
 • Schroders Eck Simmerath.
 • Sunparks De Haan aan zee.
 • Kook mee met MAX Nasi.
 • Withdrawal symptoms smoking.
 • Oudere chihuahua te koop gevraagd.
 • Ondertitels zoeken programma.
 • Vitamine K1 hond.
 • Can band.
 • Gemeente Rotterdam Belastingen.
 • Meramon.
 • Luchtig cake beslag.
 • Kabel Stickers.
 • Exclusieve dameskleding outlet.
 • Extrema wiskunde.
 • Andrea Bocelli duet.
 • NCOI facturatie.
 • Countries with jury trials.
 • Hoofdhuid verbrand door stijltang.
 • Body scanner Schiphol.
 • Need for Speed 2020.
 • HEMA suède rok.
 • Verschrikkelijke schoonmoeder.
 • Parfumvrije haarlak.
 • Betonwagen huren.
 • Coffeeshop Zutphen.
 • Telenet aanrekening.
 • Paraplu bedrukken.
 • No hair IPL.
 • .Net Standard download.
 • Kerkstraat Blankenberge.
 • Samsung tablet s3 lte.
 • Vissenkom kopen Intratuin.
 • Bio Today kokosolie.